Abd al Haqq Kielan

Abd al Haqq Kielan

Svensk muslim, imam och samfunds ledare

Abd al Haqq Kielan vill integrera islam i det svenska samhället genom att öka kunskaperna om religionen och visa på den positiva roll islam kan spela i byggandet av det nya mångkulturella Sverige.

Abd al Haqq Kielan är muslim. Han är svensk och arbetar som imam. Han är också samfundsledare. Ofta syns han som islams ansikte utåt i svenska medier. Han jobbar på gräsrotsnivå som imam, är församlingens ledare, håller fredagsbön, förrättar vigslar och begravningar och fungerar som rådgivare för församlingsmedlemmarna. Samtidigt verkar han på nationell nivå som ledare för ett statsbidragsberättigat trossamfund med närmare 20 000 medlemmar och församlingar över hela Sverige.

Abd al Haqq Kielan tillhör inte de efterkoloniala, mera extrema grupperna av s.k. islamister, utan står för den traditionella islam, där andlighet, utbildning och medverkan i samhället står i fokus. Han vill gärna samtala om religion i allmänhet och islam i synnerhet och arbetar för att integrera islam i det svenska samhället. Han arbetar inom islams traditionella huvudfåra och tar ställning mot fanatism och extremism i alla dess former. Han är en omtyckt och pedagogisk föreläsare med stor erfarenhet av olika önskemål om information och kunskaper.

Vad är en framkomlig väg i det svenska samhället? Hur ska muslimer, kristna, judar, sekulära, kunna samexistera, utan att olösliga konflikter uppstår och fördjupas? Hur ska den stora gruppen muslimer kunna bli en positiv kraft i samhällsbygget?

Att komma in i samhällslivet - integration - är livsviktigt och Abd al Haqq Kielan vill använda sin betydande erfarenhet av mer än 25 år som imam och i ledarställning inom islam i Sverige för att sprida kunskap om och förståelse för sin religion.

Ordet islam är arabiska och betyder fred genom att underge sig Gud. I Sverige finns i dag ca 600 000 muslimer. I och med flyktinginvandringen har antalet muslimer ökat markant. Exakta siffror saknas eftersom man inte registrerar religionstillhörighet i Sverige. Islam är Sveriges näst största religion.

Pressbilder

Abd al Haqq Kielan

Abd al Haqq Kielan

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2