Allireza Aromäki Ghahremani

Allireza Aromäki Ghahremani

People Analytics och datadrivet ledarskap

Vilka faktorer ligger bakom starka företagskulturer? Ledarskap som präglas av tillit? Medarbetarskap? Det där pirret i magen, som vi alla vill känna på väg till jobbet? Utforska hur People Analytics kan hjälpa dig att nå framgång.

Allireza är fysikern, matematikern, entreprenören och hobbypsykologen som ägnat de senaste två åren åt att mäta och studera beteendemönster i 350 team i olika organisationer. Redan 2010 började han mäta sina medarbetares välmående med tre frågor i slutet av varje skift och genom att använda enkla algoritmer kunde han predicera nedgångar i kundnöjdhet och försäljning utifrån deras svar. Det datadrivna ledarskapet visade sig vara en framgångsfaktor och Allireza har sedan dess fördjupat sig inom People Analytics, som hjälper företagsledare att fatta beslut utifrån data istället för hörsägen.

People Analytics innebär att man gör täta mätningar av ett antal faktorer som är avgörande för företagets framgång, såsom medarbetarnas välmående, ledarskap, sjukfrånvaro och omsättning. Det ger dig större förståelse för dina team och hjälper dig att rikta dina insatser så att de verkligen får effekt. Om du tar till dig det som dina medarbetare säger – och inte är rädd för det – så har du stora möjligheter att ge din organisation bästa möjliga förutsättningar att nå framgång.

Allireza berättar vad som händer i organisationer när man applicerar ett datadrivet ledarskap, medarbetarskap, arbetsglädje, tillit, trovärdighet och engagemang. Han talar om attityder på arbetsplatser, om hur du kan använda People Analytics för att förändra er företagskultur och om hur social gemenskap, stöd och tillit mellan personalgrupper ökar engagemanget och därmed även skapar bättre resultat. Du kommer att få veta mer om hur man kan driva beteendeförändring i en organisation genom att kontinuerligt mäta individers subjektiva sanning och se effekter av enkla förändringar i form av konkreta data. Vad händer om medarbetarna får mer socialt stöd från sin närmsta chef? Vilka konsekvenser kan det få för individen och verksamheten? Med en mix av siffror, roliga anekdoter och intressanta jämförelser skapar Allireza förståelse på djupet.

Exempel på föreläsningar;

Det datadrivna ledarskapet - utmaningar och möjligheter
Föreläsningen riktar sig till chefer inom företag och organisationer där man redan har börjat, eller är nyfiken på att börja, mäta medarbetarnas subjektiva verklighet. Vad kan ni förbättra? Hur kan ni skapa en högre grad av engagemang?

Employer branding på riktigt
Employer branding är ett fantastiskt verktyg, men i fel händer är risken stor att resultatet bara blir ett luftslott. Hur skapar man en miljö som blir en kulturbärare mot omvärlden på riktigt, inte bara en vacker fasad?

Kompetensförsörjning - framtidens utmaning
Hur ska vi lyckas med kompetensförsörjningen i framtiden? Vilka krav ställs på oss som arbetsgivare? Vad är viktigt för den kommande generationen? Vad betyder lärande ledarskap? Hur kan vi kompetensutveckla människor?

Våra framtida arbetsplatser - framgångsfaktorer
Vilka är de kritiska faktorerna för att påverka och utveckla våra arbetsplatser i en allt mer digitaliserad värld? Hur driver man digitalisering utan att bränna ut sina medarbetare? Vad är de viktigaste faktorerna bakom en framgångsrik implementering? Allireza skapar förutsättningar för en kreativ dialog mellan deltagarna.

Det datadrivna medarbetarskapet
Vi kan inte förutsätta att alla medarbetare på en arbetsplats är självdrivna. Den här föreläsningen riktar sig till medarbetare och förklarar varför de ska svara på frågor om arbetsplatsen och arbetsmiljön varje vecka. Varför är det viktigt med medarbetarskap? What’s in it for me?

Workshops;

Human onboarding – den digitala utvecklingens holy grail
Oavsett vilket verktyg man vill implementera i en organisation så är en smidig och enkel ombordstigning avgörande. Den här workshopen tar dig igenom de steg du måste ta för att få till en beteendeförändring i din organisation och få dina medarbetare att anamma nya digitala verktyg.

Den datadrivna organisationens förändringsprocess
För att kontinuerliga medarbetarundersökningar inte ska bli en flopp över tid och för att medarbetarna ska känna engagemang att svara på frågor vecka efter vecka ställs stora krav på dig som chef samt er inställning och arbetsmetodik i organisationen. I den här workhoppen får du utforska en enkel process, som hjälper er att skapa en datadriven organisation.

Pressbilder

Allireza Aromäki Ghahremani

Allireza Aromäki Ghahremani

Matematiker

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2