Amanda Hessle
Fotograf: André Nordblom

Få dina gäster att känna sig välkomna!

Amanda Hessle

Expert på värdskap och bemötande

Med en tydlig verklighetsförankring, ett personligt engagemang och mångåriga erfarenheter och insikter i bagaget levererar Amanda värdskapsglädje i toppklass.

Amanda Hessle bor och verkar på ön Torsö i Vänern, men befinner sig ofta på olika fronter ute i besöksnäringsverkligheten, bland annat som guide i västra Sverige, på Hurtigruten, i Nordnorge, finska Lappland och på de klassiska fartygen på Göta kanal – på det sättet håller hon sig uppdaterad kring vad som händer i näringen samt vet vad gäster efterfrågar, och kan så på ett autentiskt sätt förmedla erfarenheter och kunskaper samt skapa mervärden för gäster, kunder och uppdragsgivare.

Amanda lägger stor vikt vid att ha en tydlig verklighetsförankring och att koppla begreppet värdskap till olika organisationers och branschers förutsättningar och behov. På ett personligt och motiverande sätt förmedlar hon effekter och oväntade bieffekter av ett gott värdskap – både gällande det interna värdskapet i en organisation eller verksamhet, och det externa värdskapet gentemot gästen eller kunden. Amanda pratar om Värdskapets olika spår – det digitala, det fysiska och det mjuka värdskapet, och om hur viktigt samspelet mellan dessa värdskapsspår är. Föreläsningarna ger inspiration och väcker nya tankar, men innehåller också mycket hands-on-tips och värdeskapande råd.

Amanda är född och uppvuxen i Schweiz, där hon har utbildat sig inom resebranschen. Sedan 2000 bor och verkar hon i Sverige. Hon brinner för besöksnäringen och för just mötet mellan människor, där värdskap har en betydande roll.

"Amanda Hessle är företagare, mångfacetterad guide, och en passionerad katalysator som brinner för att förmedla grundpelarna inom besöksnäringens framgångsfaktorer – inte minst vikten av ett gott värdskap. Med stor kompetens, över två decenniers erfarenhet av besöksnäringen och en unik insikt i de skiftande kulturella ramverk olika nationaliteter för sig med målar hon en mosaik av Värdskapets betydelse där den långsiktiga affären för en enskild verksamhet är direkt kopplad till närliggande kollegor, en kommun, en region, och även landet Sverige. Värdskapet, det fysiska och digitala, är fundamentalt för upplevelsen och en gynnsam affär. Amanda bjuder på den insikten oavsett om du är ett litet företag, ett stort företag eller arbetar med besöksnäringsfrågor/utveckling inom region eller kommun."
John Zafaradl, projektledare Visit Värmland

Pressbilder

Amanda Hessle

Amanda Hessle

Fotograf: Tuana Fridén

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2