Anders Parment
Fotograf: Eva Dalin

Anders Parment

Framtidens samhälle och konsumenter

Hur skapas attraktiva platser och attraktiva arbetsgivare?

Anders är föreläsare, författare, forskare, rådgivare och inspiratör. Han är en välkänd röst när det gäller att förstå konsumenter och vår samtid, och hur organisationer kan utveckla sin konkurrensförmåga. Vid Stockholm Business School forskar Anders om Employer Branding, Place Branding, konsumentbeteende och hur olika generationer relaterar till varumärken, konsumtion och arbetsmarknad. Utöver föreläsningar sysslar Anders med rådgivning, analyser och utredningar samt skriver krönikor och debattartiklar.

Anders är återkommande föreläsare på MBA-utbildningar och konferenser i Österrike, Tyskland och Schweiz där Anders forskningsbaserade idéer fått stor uppmärksamhet. Många känner igen honom från teve, radio och tidningar där han ofta uppträder som forskare och debattör. En stor del av Sveriges rektorer har tagit del av Anders idéer kring hur skolor kan utveckla hållbara konkurrensfördelar.

Anders föreläsningar och seminarier varvar forskningsbaserade fakta med inspirerande exempel. Följsamhet mot publiken, intresset för människor och olika sammanhang skapar tillsammans med humor en god stämning som smittar. Föreläsningar har flera syften – de kan inspirera, öka kunskapsnivån och få chefer och medarbetare att tänka mer på hållbarhet, samhällsansvar och utmaningar inför framtiden. Föreläsningarna anpassas alltid efter uppdragsgivarens situation och önskemål.

Anders träffar regelbundet företag, ofta bil-, försäkrings-, finans- och livsmedelsföretag, kommuner, landsting/regioner, politiska partier och andra organisationer inom civilsamhället. Anders brinner för frågor kring att hålla ihop ett samhälle där digitalisering och individualisering skapar fragmentering och polarisering mellan stad och landsbygd, hög- och lågutbildade, välbeställda och resurssvaga, samt inlandsfödda och utlandsfödda. Förutom en doktorsavhandling och 40 böcker – där märks fyra nya om 90-talister, hållbar marknadsföring, attraktiva platser och Employer Branding – tillför generationsforskningen viktiga insikter om lösningar som minskar utanförskap och skapar ett robust och hållbart samhälle.

Förändring och utveckling bör följas upp. Anders ger gärna förslag på nyckeltal för att mäta prestationer – här kommer hans bakgrund inom controlling och finans väl till pass.

Några exempel på ämnen:
Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt
90-talister – lata och bortskämda eller nödvändiga för att utveckla konkurrensförmågan?
Employer Branding – vad gör attraktiva arbetsgivare, och vad gör arbetsgivare attraktiva?
Digitalisering – vad innebär det för ditt företag och din bransch?
10 utmaningar och möjligheter för dagens marknadsförare
Utmaningar och möjligheter för bilföretag: digitalisering, minskat bilintresse, urbanisering, nollinflation, transparens, minskad lojalitet, förändrat köpbeteende, nya navbildningar, samt hållbarhet och samhällsansvar
Kunden har inte alltid rätt – olönsamma kunder och enkäthysteri som hindrar innovation
Hållbar marknadsföring: Hållbara strategier i ett ohållbart sammanhang

Anders föreläsningar har ofta ett framtidsperspektiv och får publiken att fundera över sin egen roll i framtiden.

I rollerna som forskare, analytiker och rådgivare har Anders samlat på sig många erfarenheter och exempel som används flitigt för att förstå konsumentattityder, konkurrensförhållanden och förutsättningarna för att lyckas. Vill du veta vad som rör sig i konsumenters tankar – då ska du lyssna på Anders!

Pressbilder

Anders Parment

Anders Parment

Professor

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2