Så får du det roligare på jobbet

Ami Hemviken

Vill du ha roligare på jobbet, känna mer engagemang och vilja? Det är upp till dig, arbetsgivaren och samhället i stort. Men det lättaste borde ju vara att starta med dig själv, din kommunikation och det du kan påverka.

Ami Hemviken är beteendevetare och fast övertygad om att ha kul på jobbet är ett mål i sig. Ett mål som får många positiva effekter på såväl minskad personalomsättning, ökade frisktal och därmed förbättrad lönsamhet.

1. Få alla att känna delaktighet och gemenskap.

Det här låter stort och du kanske tänker att det inte är ditt ansvar. Vare sig du är chef eller medarbetare kan du aktivt verka för detta i dina mikrohandlingar. Forskningen visar att det är just dessa små, vardagliga handlingar och beteenden som avgör arbetsplatsens stämning och kultur. Att exempelvis säga hej på morgonen - till alla. Att se varandra i ögonen. Att fråga hur lokalvårdaren mår just idag. Att le när du möter kollegor i korridoren. Att hjälpa någon få tala till punkt under ett möte. Att hämta en kopp kaffe till kollegan du sällan pratar med. Just dessa ”små” beteenden leder till känslan av delaktighet och inkludering.

2. Ge beröm och visa uppskattning.

När du har fyllt 6 år har du fått 2/3 av allt beröm du kommer att få under hela din livstid. Deppigt, eller hur? När vi aktivt arbetar med att leta rätt och berömma de beteenden vi uppskattar, stora som små, ökar arbetsglädjen och engagemanget. Och nej, det är inte bara chefens uppgift att berömma. Det ska vi alla göra för att skapa välmående, glädje och stolthet. Sätt gärna upp ett enkelt mål ”jag ska ge minst fem personer beröm varje dag”. Det borde vi klara, eller hur?!

3. Arbeta för att nå en balans mellan utmaning och kontroll.

Våra arbetsuppgifter ska vara ”lagom” svåra, för att vi ska fortsätta att känna motivation och arbetstillfredsställelse. Om du upplever att du har för lätta uppgifter, eller för komplicerade ska du först fundera över vilka lösningar du själv ser på problemet. Ta därefter ett möte med din närmsta chef och presentera dina lösningsförslag och för en öppen diskussion om din framtid på kort och lång sikt.

Och du, bjud lite på dig själv – det smittar av sig. Och vips så ger det närmare, djupare och roligare relationer på jobbet!

Lycka till!

Läs mer om Ami Hemviken...

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2