Framtidens ledarskap

David Eberhard

Hur ska vi hantera det moderna arbetslivet? Vilka svårigheter finns det på arbetsplatser och ledningsgrupper när allt fler personer på arbetsplatsen har enorma förväntningar på livet och dessutom blir kränkta om de inte får som de vill?

De stora förlorarna i dagens arbetsliv är i många fall de unga vuxna. Det vill säga alla de som varit barn de senaste decennierna och som inte har uppfostrats för att förberedas för vuxenlivet utan istället har fått stå i centrum hela tiden under sin uppväxt. De som aldrig mött några känslomässiga motgångar. De som fått allt de pekat på eller som aldrig fått reda på att de faktiskt inte kan bli precis vad de vill förrän det är för sent och de står där och känner sig misslyckade.

Framtidens ledarskap David Eberhard Hur ska vi hantera det moderna arbetslivet Vilka svårigheter finns det på arbetsplatser och ledningsgrupper när allt fler personer på arbetsplatsen har enorma förväntningar på livet och dessutom blir kränkta om de inte

I en värld där föräldern inte förväntas vara förälder utan kompis har vi sedan en längre tid tillbaka fått en hel generation av nu unga vuxna personer som har väldigt höga förväntningar på livet. Förväntningar som de kanske inte kommer att kunna få uppfyllda eftersom världen utanför curlingfamiljen inte kretsar kring det ständigt uppassade och sedda barnet. Det kanske inte är så konstigt att vi ser vi en ständigt ökande mängd unga vuxna med psykisk ohälsa. På arbetsplatser runt omkring i landet märks det hur sjukskrivningstalen för gruppen unga stiger och de motgångar som skapar psykiskt illabefinnande för många unga människor kan väldigt ofta vara rena trivialiteter.

Medarbetarskap handlar om ömsesidighet, men vad händer när den ena parten bara fokuserar på sina egna rättigheter men aldrig ser sina skyldigheter?

Denna utveckling gör att frågan om barnuppfostran inte enbart handlar om familj, skola och barnomsorg. Effekten av en emellanåt obefintlig uppfostran och de märkliga förväntningar på livet som det kan leda till märks tydligt på många arbetsplatser. Det moderna ledarskapet blir därmed en allt större utmaning. Medarbetarskap handlar om ömsesidighet, men vad händer när den ena parten bara fokuserar på sina egna rättigheter men aldrig ser sina skyldigheter? Hur fungerar arbetet när någon på jobbet förväntar sig att få alla de fördelar man normalt sett kan få på en arbetsplats efter ett drygt decenniums arbete, redan några månader efter sin nyanställning? Hur klarar man som arbetsplats de anspänningar som sker när människor blandar ihop kravlöshet med snällhet? Hur hanterar man en lättkränkt medarbetare? Hur stoppar vi en utveckling där allt fler människor förväntar sig allt mer med allt mindre insats själv? Och hur får vi människor med höga krav på livet att ändå prestera på topp?

Varför vi människor blir som vi blir beror på flera olika faktorer. Eftersom människor är experter på att härma varandra blir gruppens beteende avgörande för hur vi gör. Detta märks på varenda skolgård, på varenda arbetsplats. Människans vilja att tillhöra en grupp är enorm. Det är sådant som gör att vi tycker att vi som arbetar tillsammans är bättre än andra grupper som gör exakt samma sak. Vi gör som våra kompisar, som majoriteten. Det är nödvändigt att förstå gruppsykologi för att förstå varför vi människor beter oss som vi gör. Och varför vi tycker som vi tycker. Utan sådan kunskap är det svårt att förändra negativa miljöer.

Den gamle auktoritära chefen finns inte mer.

Så hur ska vi göra med alla de unga vuxna som aldrig fått någon motgång och därför riskerar att vara mycket illa rustade? Och hur hanterar vi när det istället kommer unga hungriga individer som faktiskt fungerar alldeles utmärkt, men som stör balansen för trötta och omotiverade äldre anställda. Allt detta kräver en ny typ av ledarskap. Den gamle auktoritära chefen finns inte mer. Det handlar idag om kommunikation och dialog. Men utan tydlighet och förväntningar på medarbetaren redan från start blir det svårt att hantera någon som tror sig vara arbetsplatsens medelpunkt och som inte har förstått att alla måste arbeta ihop och för varandra. Jag har själv arbetat som chef i långt över tio år och vet vad som krävs för att vända en negativ trend. Jag har gjort det som chef på S:t Görans psykakut och jag har gjort det inom det privata vårdbolag där jag nu arbetar. För att få alla att arbeta mot samma mål krävs rak kommunikation och krav på medarbetaren. Att få tydliga krav på vad man förväntas klara av lyfter individer, i alla fall om det är uppnåeliga mål.

Om man sedan gör något bra kan man som medarbetare, med rätta, förvänta sig en positiv feedback. Just den delen brukar fungera hyggligt på arbetsplatserna runt omkring i landet. Om man däremot gör saker som inte är fullt lika bra bör det på motsvarande sätt ge en negativ konsekvens. Det har närmast blivit tabubelagt i dagens Sverige. Men psykologisk vetenskap är tydlig. Utan såväl positiva - men också negativa - konsekvenser är det svårt att få igenom vad man vill. Det räcker inte med morot. Det innebär inte att man ska bete sig illa som chef, tvärtom. Men medarbetare måste förstå vad som förväntas av dem på en arbetsplats. Ingen mår bra av att få allt de pekar på om det innebär att man inte är förberedd på motgång. För vi kommer alla att möta motgångar i livet och på arbetsplatsen. Om man som chef kan förmedla detta med ett stort mått av glädje, humor och värme kommer man att ha lättare att nå arbetsplatsens mål och få en funktionell enhet. Vi ska bete oss väl mot varandra, men alla måste veta sin uppgift och vad som förväntas av en. Ofta glömmer man att det är när man möter svårigheter som man utvecklas och även rutinuppgifter kan bli mer tillfredsställande genom små knep. Och glöm inte att det är du själv som styr ditt liv! Det finns inga genvägar till hur man förändrar en dysfunktionell arbetsplats om inte de enskilda medarbetarna ändrar attityd. Det gäller den högsta ledningen, men lika mycket de enskilda medarbetarna.

För mer inspiration läs även Chefer har ingen plats i framtidens organisationer

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2