Bengt Wahlström

Bengt Wahlström

Ledande expert på trender- Proffs på omvärldsanalys

Alla är intresserade av morgondagen, inte minst företag som vill veta hur morgondagens kunde tänker, hur det blir med valutorna och hur kommande medarbetare ska se ut och hur de kan rekryteras.

Bengt Wahlström är civilekonom och en av Europas ledande experter på trendbevakning och omvärldsanalys. Författare och föredragshållare med ämnen som: Det nya kunskapsbegreppet, teknikens roll i morgondagens samhälle, det grånande, mångkulturella och jämställda Sverige och vad detta betyder för rekryteringen av arbetskraft. Andra ämnen är upplevelser, den nya framtidsvalutan, hur tänker kunden i morgon och hur ser företagen ut i en ny ekonomisk och politisk verklighet.

Bengt Wahlström möter varje år tiotusentals deltagare i Sverige och utomlands, från ministrar till arbetslösa, i diskussioner, seminarier och utbildningsprogram kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Under årens lopp har det blivit närmare två tusen föredrag och seminarier, samt mängder med intervjuer i olika tidningar, tidskrifter och etermedia

Hans seminarier och utbildningsprogram präglas av erfarenhet och eftertanke Med utgångspunkt från dagsaktuella exempel ur vår vardag, pekar Bengt Wahlström på olika utvecklingsmöjligheter inom en mängd olika områden. Vi känner igen oss, samtidigt som vi får hjälp att utveckla våra egna tankar om framtiden och formulera konkreta strategier. Målsättningen är att ge deltagarna ett konkret försprång i förändringsarbetet.

Pressbilder

Bengt Wahlström

Bengt Wahlström

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2