Björn Eriksson

Björn Eriksson

Polischefen i underhållningsbranschen

Björn Eriksson har haft flera toppjobb inom myndighetssfären och höga positioner inom regeringskansliet under S-regeringar - trots avsaknaden av partibok. Han är flitig debattör och känd för att betonat vikten av civilkurage.

Björn Eriksson är något så ovanligt som klassisk statstjänsteman utan partibok. Han har, trots detta, beträtt allahanda höga poster inom regeringskansliet och ute i myndighetssfären och inom den ideella sektorn. Han tillhör också det utdöende släkte som fostrats i privat näringsliv och som under sitt yrkesverksamma liv pendlat mellan privata och offentliga uppdrag. Han torde ha varit landets mest populära landshövding och har tillika varit ålderman för detta illustra skrå. Han har också ägnat sig åt udda sysselsättningar som att vara skådespelare och synas i underhållningsbranschen.

Hans styrka är förmågan att kombinera strategiskt tänkande med ett entusiasmerande ledarskap. Björn har lett omstruktureringsarbetet på ett antal myndigheter. Han gjorde det med en sprudlande energi och han har en stor förmåga att få folk med sig. Detsamma gäller hans arbete på den internationella scenen.

I rader av debattartiklar och inlägg i den offentliga debatten har Björn Eriksson betonat vikten av civilkurage och av förmågan att kommunicera sina idéer ända ned på verkstadsgolvet. Han har ägnat stort intresse kring frågan om att se likheter och skillnader mellan olika sektorer av samhällslivet.

Björn är en ofta anlitad talare som blandar humor och seriositet på sitt eget speciella sätt. Fakta blandas med egna upplevda anekdoter och han lämnar få oberörda.

Pressbilder

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2