Björn Linnell
Fotograf: Frankie Fouganthin

Björn Linnell

Respekterad journalist och debattör - Tidigare förlagschef

Björn Linnell arbetar numera som senior advisor i förlagsvärlden. Han är en ofta engagerad - och skarp - debattledare.

Björn Linnell är en av Sveriges mest respekterade journalister och debattörer. Han har bland annat varit förlagschef på flera av de största bokförlagen och ordförande i Svenska PEN-klubben. Han är numera verksam som senior adviser i förlagsvärlden. Björn Linnell är ofta engagerad som skarp debattledare inom kulturfrågor, politik och näringsliv.

Linnell har redigerat antologin "Svenska krusbär. En historiebok om Sverige och svenskar". Linnell är verksam inom stiftelsen och bokförlaget Natur & Kultur där han bland annat fungerat som ansvarig för samarbetsprojekt med stiftelsen Expo. Björn Linnell har stått för urvalet till boken Texter i urval, ett urval av Karl Marx texter, samt varit huvudredaktör för 6:e upplagan av Forums Litteraturhandboken. Han har varit förläggare, först som utgivningschef vid Norstedts och 1992–1997 som förlagschef vid Bonnier Alba. Linnell medverkar som kulturskribent i svensk dagspress. Han var ordförande för Svenska PEN-klubben 2005–2009.

Pressbilder

Björn Linnell

Björn Linnell

Fotograf: Frankie Fouganthin

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2