Carina Molander

Carina Molander

Utbildare, föreläsare, skådespelare och dramatiker

"Vi är inne i en förändringsprocess" hör vi idag varhelst vi vänder oss. Detta är dock inget unikt för ett företag, en offentlig förvaltning eller institution.

Carina Molander har sedan 1994 arbetat som utbildare och föreläsare i offentlig och privat verksamhet. Ofta i sjukvården, skola, arbetsförmedlingar, försäkringskassa, skattemyndigheten och andra arbetsplatser där möten med människor äger rum. Med humor som ammunition siktar hon på allvaret, i inspirerande föreläsningar, av varierande längd.

Carina Molander vänder på begreppen, problematiserar och belyser det invanda från oväntat håll. Allt i syfte att skapa reflektion, ett par nya "glasögon" att betrakta världen genom och inte minst ett embryo till "ratten" i sitt eget liv. Bli inte förvånad om Carina mitt i föreläsningen plockar fram dragspelet.

"Vi är inne i en förändringsprocess" hör vi idag varhelst vi vänder oss. Detta är dock inget unikt för ett företag, en offentlig förvaltning eller institution.

Detta är det villkor under vilket vi existerar. Det finns inga tillstånd, det finns bara processer. Nuet är i ständig förflyttning, vilket kan vara ett skäl till att det är svårt att leva i nuet. Trots en oändlig mängd litteratur på området "hur ska jag leva mitt liv?" tycks förvirringen, den inre hemlösheten, stressen bara tillta i samhället. Vad ligger egentligen till grund för vår uppfattning av omvärlden? Vår upplevelse av andra människor? Hur stor del har vi själva i vår tolkning av tillvaron och allt som möter oss? Reflektion är en bristvara trots vår teoretiska kunskap om nödvändigheten av att stanna upp och reflektera. Vi behöver träna oss på att betrakta och reflektera över det som sker, i stället för att oreflekterat låta reptilhjärnan ha tolkningsföreträde. Varför lever vi inte som vi lär? Vi behöver inte mer information, vi behöver insikt. Vad är skillnaden mellan att ha information, och att ha insikt om något?

Pressbilder

Carina Molander

Carina Molander

Dramatiker

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2