Carl Mossfeldt

Carl Mossfeldt

Globala klimatkrisens konsekvenser

Carl Mossfeldt är knuten till Tällberg Forum och talar om hot och möjligheter av den pågående globaliseringen och om nya ekonomiska och sociala modeller för en tid som kommer.

Carl Mossfeldt arbetar som en Tällberg Advisor med strategifrågor för företag och organisationer. Tällberg Forum, som han är knuten till, har utvecklats till en globalt erkänd arena för öppna samtal om globala frågor. Under den övergripande frågan "How on earth can we live together" diskuteras ledare från olika samhällssektorer och från hela världen de stora utmaningar våra samhällen står inför. Med bas i en djup omvärldsförståelse hjälper företaget ledare att på ett bättre sätt anpassa vision, strategi och organisation till de långsiktiga trender som styr marknadsutvecklingen och de vidare samhällsförändringarna.

Carl föreläser om den globala klimatkrisen och dess konsekvenser för samhällssystemen, om globaliseringen och dess hot och möjligheter och om nya ekonomiska och sociala modeller för en ny tid. Carl Mossfeldt har sin utbildning från Oxford och Cambridge i Storbritannien där han läste filosofi, politik och ekonomi. Har arbetade sedan som strategikonsult inom finansindustrin. Efter finansvärlden flyttade han till Indien, där han undervisade i utvecklingsekonomi och var engagerad i microfinansiering.

Carl Mossfeldt

Carl Mossfeldt

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2