Carolin Runnquist

Carolin Runnquist

Årets IT-kvinna - Är du redo för krisen?

Carolin är en av Sveriges främsta experter inom Cybersäkerhet, och har mångårig erfarenhet av att arbeta med kris- och cybersäkerhet, från en rad olika branscher och segment.

Carolin Runnquist har stöttat hundratals ledare och organisationer att förbereda sig på det värsta - och på så sätt säkerställt ett fortsatt förtroende från både medarbetare och omvärld. Hon utsågs under 2018 till både "En av Sveriges Supertalanger" av Veckans affärer samt "Årets IT-kvinna" av Tieto. Hon är även författare till boken "Ledarskap i kris" (Liber förlag).

Den pågående digitaliseringen, det politiska läget och klimatförändringarna – alla är de exempel på hur vår omvärld befinner sig i ständig förändring. Vilket är fantastiskt då det innebär ökad effektivisering, en mer välmående arbetsplats och större lönsamhet för företag. Men det kan också kännas oroande. För de positiva förändringarna innebär ju även nya hot och en ökad sårbarhet. Och som följd blir risken för att en kris ska inträffa större. Det gör att du som ledare behöver vara förberedd på att leda dina medarbetare och din organisation genom en kris.

Studier visar att organisationer som haft sitt proaktiva arbete på plats har ökat sitt aktievärde med 15 procentenheter, medan de som inte haft det har minskat 7 procentenheter i värde. Utöver omvärldens förtroende för organisationen, varumärkesvärdet och möjligheten att rekrytera och behålla talanger, ger alltså en negativt hanterad kris ett minskat aktievärde. Och vice versa. Det är något som alla ledare och chefer ska ha med sig när de planerar hur de ska arbeta med sin krishantering framgent. Syftet med den här föreläsningen är att du som ledare ska få konkreta verktyg för att hantera en kris.

Pressbilder

Carolin Runnquist

Carolin Runnquist

Expert inom cybersäkerhet

Företagsledare som föreläser

Omvärld

Framtid

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2