Christian von Essen

Christian von Essen

Framtiden i fokus

Framtiden är ljus, men det är vi människor som måste skapa den tillsammans. Med lugn, humor och trygghet riktar Christian von Essen strålkastaren mot frågorna som kommer att genomsyra vår framtid.

I nyhetsmedier får man ibland intrycket att slutet är nära. Men världen blir faktiskt bättre på de flesta plan. Inom många branscher görs stora framsteg som har enorm potential att bidra till en bättre utveckling för hela mänskligheten.
Frilansjournalisten Christian von Essen har den ljusnande framtiden i fokus. Genom sina expertintervjuer i podcasten Heja Framtiden lägger han ett spännande pussel av samtidens och framtidens samverkande transformativa trender inom teknik, samhälle, kultur och näringsliv.

Föreläsningen Heja Framtiden

Med lugn och humor delar Christian (uttalas "Krishan") med sig av insikter från sina möten med framtidsforskare, entreprenörer, branschföreträdare och författare. Han kan därefter bygga sin föreläsning utifrån en specifik bransch eller ett tema, med relevanta exempel på framsteg samt utmanande och tankeväckande frågor kring framtiden. Hur kan vi bygga en bättre värld tillsammans? Hur ska vi som företag och individer inte bara behålla vår relevans, utan växa ytterligare i det nya paradigm som håller på att skapas? Hur kan vi skapa en långsiktig och positiv lärandekultur för att hantera förändring?

Trygg och underhållande moderator

Som frilansjournalist, chefredaktör, copywriter och poddare har Christian hundratals intervjuer i ryggen – med allt från visionära företagsledare och introverta forskare, till artister, ministrar och ambassadörer. Från en bred kunskapsbas kan han därför ta sig an de flesta ämnen med saklighet och nyfikenhet. På så sätt skapas ett tryggt och nyanserat samtalsklimat som gagnar såväl publik som paneldeltagare.

Pressbilder

Christian von Essen

Christian von Essen

Personalfrågor

Värderingar

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2