David Edfelt
Fotograf: Oskar Omne

David Edfelt

Neuropsykiatriska funktions- funktionsnedsättningar

David Edfelt är psykolog och föreläser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden

David Edfelt är psykolog och jobbar med handledning och utbildning till verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som möter utmaningar i sin vardag. Han har i 15 år föreläst för förskolor, skolor, fritidshem, lss-boenden, socialtjänst, trafikutbildare och andra om hur man kan förstå och vad man kan göra för att underlätta vardagen i dessa verksamheter. David har tidigare arbetat som psykolog inom barnpsykiatrin, förskola/skola och som samordnare för 15 utredningsteam på bl a Karolinska universitetssjukhuset. Sedan 2007 undervisar han på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Han är författare till boken Utmaningar i förskolan - att förebygga problemskapande beteenden som blivit en succé i förskolor runt om i landet och delägare i Provivus som har skapat Tipsbanken med hundratals tips för pedagoger. David är en mycket uppskattad föreläsare.

Davids föreläsningar
För en del personer innebär vardagen stora utmaningar. Många av de situationer personal upplever svåra att hantera är kopplade till att kraven är högre än de förmågor och färdigheter individen besitter i stunden. Barn utvecklas i olika takt och som vuxna är variationen stor mellan olika personer. Att återkommande uppleva tillkortakommanden sätter sig på självförtroendet och kan i stunden skapa stress som leder till olika reaktioner. Vanliga beteenden är vägran, att lämna platsen, sluta sig i sig själv, göra annat, spela "klassens clown" och en mängd annat som personalen behöver kunna förhålla sig till. Starka känslor och utbrott är inte ovanligt vid frustration. Ett lågaffektivt förhållningssätt är då nödvändigt i stunden. Det gäller också att analysera situationer och förstå orsaken till beteendet för att kunna vara steget före framöver. Föreläsningen anpassas till verksamhetens målgrupp och vardag.

Ur föreläsningarna:

  • Hur kan vi förstå det som händer i vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Hur kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden?
  • Vilka krav kan du ställa på individen?
  • Vilka förhållningssätt och strategier är utvecklande och framgångsrika?
  • Träning, hjälpmedel och anpassning - när ska man göra vad?
  • Hur kan ett systematiskt arbetssätt gagna alla
  • Hur kan du skapa fler positiva stunder för individen och samtidigt må bättre själv

David föreläser för:
Förskolor, skolor och fritidshem, enheter för vuxenstuderande, LSS-boenden, socialtjänst, psykiatriska enheter, trafikskolor samt en mängd andra verksamheter.

Pressbilder

David Edfelt

David Edfelt

Psykolog

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2