Elisabet Lindgren

Elisabet Lindgren

Sprida kundskap och engagera

Elisabet Lindgren är läkaren som blev pionjär inom forskningen om hälsoeffekter av klimatförändringar. Hon var bland de första att publicera studier internationellt, som visade att klimatförändringar gett påverkan på människors hälsa.

Redan på 1990-talet kunde Elisabet visa att fästingburna sjukdomar ökade och att fästingarna kunde överleva allt längre norrut i Sverige. Sedan dess har hon fokuserat, inte bara på de risker för människors hälsa och välmående som klimatförändringen kan ge upphov till, utan alltmer på olika globala miljöförändringar och hållbara lösningar som också har hälsovinster. Riskerna handlar om spridning av infektionssjukdomar, effekter av klimatrelaterade katastrofer och värmeböljor, påverkan på vatten och mattillgång.

Elisabet Lindgren som är leg läkare och docent i hållbarhetsvetenskap har i över 25 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar. Hon är sedan 2018 ledarmot i regeringens nationella expertråd för klimatanpassning. Elisabet är utbildad på Karolinska Institutet och har under många år arbetat tvärvetenskapligt som forskare på Stockholms universitet. Hon är för närvarande länkad till Stockholm Resilience Centre. På senare år har hennes fokus också omfattat hållbara hälsosamma lösningar och anpassningsåtgärder. Hon arbetar alltmer med beslutsfattare på olika nivåer och inom olika områden, både i Sverige och internationellt.

Elisabet har publicerat i kända vetenskapliga tidskrifter som Science och Lancet och har haft många prestigefyllda internationella uppdrag. Hon har exempelvis varit en av huvudförfattarna till FNs klimatpanels (IPCC) rapport 2014 och varit expertrådgivare till bland andra Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), samt till ett flertal internationella och nationella departement och myndigheter. Elisabet ansvarade för hälsorapporten i svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen 2005-2007. Hon var medlem i Regeringens Vetenskapliga råd för Klimatfrågor.

Elisabet har också varit vetenskaplig ledamot i flera stora internationella organisationer, forskningsstiftelser, och miljöprisstiftelser, som ex Wellcome Trust Foundation och Volvo Environment Price. 2015 arbetade hon som forskningschef för EAT Foundation, och under 2017 som rådgivare till SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien.

Elisabets mål är att sprida kunskap och att engagera. Hon ger föreläsningar i olika sammanhang, skriver vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker, artiklar och rapporter, och har bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med media - ex. tidningar, radio, TV samt webbaserad video.

Elisabet Lindgren har hela tiden arbetat med att sprida kunskap om hur vi påverkar vår miljö och planeten. Hur detta både direkt och indirekt skapar problem för människors hälsa, överlevnad och välmående samt vad vi kan göra åt detta. Hon var ordförande i Svenska Läkare för Miljön efter stiftaren Karl-Henrik Robért, vice-president i International Society of Doctor for the Environment på 1990-talet och arbetade 2015 som forskningschef för Gunhild Stordalens EAT Initiative.

Hon har förekommit mycket i media. Elisabet föreläser i många olika sammanhang i Sverige och internationellt, med olika typer av publik. Det kan vara allmänhet, beslutsfattare, företag, myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och akademia för att nämna några.

Elisabets arbete vill besvara följande frågor:
Hur påverkas vår hälsa av globala förändringar och hur kan vi få både positiva hälsoeffekter och bidra till en hållbar framtid genom att välja smarta lösningar - d.v.s. bra för dig, bra för planeten.
Flerfaldiga vinster

Finns det hållbara lösningar som också ger bättre hälsa? Och andra vägen runt: Finns det hälsosamma åtgärder som också bidrar till ett hållbart samhälle. Vilka bra exempel finns på lösningar - i stort och smått - som tar hänsyn till din och din familjs hälsa men också är bra för miljön och ekosystemen, och som ger en hållbar framtid?
Klimatförändring och hälsa

Hur påverkar extremväder vår hälsa och hur kan vi använda hållbara lösningar för att skydda både våra samhällen och oss själva? Hur väljer vi smarta lösningar som är bra för vår hälsa samtidigt som de bidrar till en minskning av den globala klimatförändringen och mildrar dess lokala konsekvenser?
Infektionsspridning

Hur påverkas smittspridningen av vårt snabba transportsystem runtom på jordklotet? Hur bidrar klimatförändringen och människans förändring av naturen till epidemier av diarresjukdomar, smittspridning i haven och en ökning i många områden av sjukdomar som sprids med insekter, fästingar och smådjur? Hur skyddar vi oss bäst?
Hållbar och näringsriktig mat

Hur kan vi föda 9-10 miljarder människor på ett näringsriktigt och hållbart sätt och samtidigt ta hänsyn till olika geografiska, ekologiska, socioekonomiska, kulturella och religösa förhållanden runtom i världen?
Hållbara hälsosamma städer

Allt fler människor kommer att bo i städer. Hur planerar vi för och väljer bra lösningar för hållbara, hälsosamma städer? Vad kan vi som enskilda individer göra?

Pressbilder

Elisabet Lindgren

Elisabet Lindgren

Läkare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2