Filip Reineby
Fotograf: Emelie Lager

Filip Reineby

Välvilligt ledarskap och medarbetarskap

Filip Reineby är Sveriges, kanske världens enda stammande retoriker och utsågs 2019 till en av årets unga entreprenörer och förebilder.

Vid 24 års ålder drabbades Filip, i en tid då han var som allra lyckligast, av svår psykisk ohälsa. Insikten i att den plötsliga psykiska ohälsan orsakats av mobbningen under uppväxten 10 år tidigare blev startskottet på Filips budskap om hur vårt sätt att kommunicera är grundförutsättningen för att motverka psykisk ohälsa och främja hälsa, prestation och framgång.

Filips taltekniker, som hanterar hans neuromotoriska talnedsättning, har han på ett unikt sätt kombinerat med retoriska kunskaper och hittills inspirerat både studenter, entreprenörer och chefer att våga trotsa sin talrädsla och utveckla den kommunikativa förmågan.

Filip Reineby har bokats av några av Sveriges främsta företag och organisationer till kick-offer, inspirationsdagar och personal- och ledarskapsdagar.

Bland annat SJ, Saab, ABF och gymnasieskolor över hela Sverige har bokat honom för att inspireras av Filips budskap om hur vi motverkar den växande psykiska ohälsan och skapar mer välmående och hållbara skol- och arbetsmiljöer.

Universitet och företag har anlitat honom för att inspirera medarbetare och chefer att våga trotsa sin talrädsla och optimera föredrag och presentationer.

Alla Filips föreläsningar anpassas efter ert behov och era önskemål.

Föreläsningar

The modern evolution of kindness
- Välvilligt ledarskap och medarbetarskap


När Filip var 24 år gammal drabbades han, i en tid då han var som allra lyckligast, av svår psykisk ohälsa. Något som senare visade sig vara en direkt konsekvens av den mobbning han utsattes för under sin uppväxt mer än 10 år tidigare. Filip har även erfarenhet av arbetsplatsmobbning och delar i denna föreläsning med sig av sin personliga och gripande historia om mobbning och dess konsekvenser.

Idag blir 1/3 av alla medarbetare utsatta för kränkande behandling och 7 av 10 upplever rasism och sexism på sin arbetsplats. Mer än 100.000 utsätts för arbetsplatsmobbning varje dag och av dessa dör uppemot 300 i självmord. Det är mer än dubbelt så många jämfört med antal dödsfall i det arbetsplatsolyckor som sker varje år.

Det dåliga beteendet på våra arbetsplatser har stor negativ påverkan på hälsa, prestationsförmåga och utveckling och leder till ökad stress, fler sjukskrivningar och har direkt biologisk negativ påverkan.

Med Filips historia kombinerat med den senaste forskningen inom psykologi, biologi och kommunikation ges ni en riktig tankeställare om hur snällt kontra dåligt beteende påverkar oss människors, ner på biologiskt nivå, när det kommer till hälsa, prestation och utveckling. I denna föreläsning får ni konkreta kommunikativa verktyg i hur välvillig kommunikation bidrar till att skapa en gladare, högpresterande och mer välmående arbetsplats.

Under föreläsningen blir ni även utmanande att ifrågasätta hur ni på er arbetsplats egentligen beter er mot och kommunicerar med varandra.

Slutligen får ni insikter i vad som är anledningen till ett dåligt beteende och en dålig attityd – och verktygen för hur man själv som medarbetare och chef kan trän sig själv att förbättra sitt eget beteende och därmed hela arbetsplatsens kultur.

Därför bokar ni denna föreläsning
• Få djupare förståelse i det psykologiska och biologiska konsekvenserna av dålig attityd och kränkande behandling.
• Förstå psykologin och biologin i kommunikation som ökar välmående, glädje och prestation.
• Motiveras till att våga lyfta ämnen som arbetsplatsmobbning, dålig attityd och kränkande behandling till ytan.
• Förstå bakomliggande faktorer till dålig attityd och varför vi kränker andra och lär dig att träna dig till ett positivare beteende.
• Förstå hur snällhet lyfter er verksamhets professionella, personliga och ekonomiska framgång.

Gör din röst hörd!
- Om konsten att våga tala inför andra


Det sägs finnas två sorters människor. Dom som erkänner att det är jobbigt att tala inför andra och dom som ljuger. Att tala inför andra anses som den allra största kommunikativa utmaningen för miljontals människor över hela världen. Hälften av alla svenskar avskyr att tala inför andra och 70% av alla svenskar i arbetslivet skulle tacka nej till en befordran om det innebar att hålla föredrag.

2000 av världens främsta chefer menar att den kommunikativa förmågan är en medarbetares och ledares viktigaste egenskap. Att utmana oss själva att göra vår röst hörd, tala inför andra och nå fram med våra budskap är därför mycket viktiga moment för våra karriärer och vår personliga utveckling. Men att ta plats och att tala inför publik tvingar oss psykologiskt långt utanför vår trygghetszon och att ofta att välja tystnad.

Filip led länge av sin neuromotoriska talnedsättning men kombinerade på ett unikt sätt lärdomarna från sitt talhandikapp med retoriska kunskaper och hittills hjälpt tiotusentals chefer, medarbetare och studenter att förbättra sin kommunikativa förmåga och våga tala inför andra.

I denna föreläsning ges ni en riktig motivationsboost inom kommunikation! Oavsett om du aldrig kan tänka dig att tala inför andra eller om du känner dig ganska bekväm att plats och göra din röst hörd inför åskådare så ger denna föreläsning dig verktygen du behöver för att våga tala och ge dina budskap genomslag!

Därför bokar ni denna föreläsning
• Psykologin bakom din nervositet att tala inför andra och hur du hanterar den.
• Mentalrådgivning för hur tränar upp ditt mod att våga ta plats och tala.
• Konkreta tal och presentationstekniker som optimerar dina föredrag.

Pressbilder

Filip Reineby

Filip Reineby

Kommunikation & Bemötande

Medarbetare & Team

Kommunikation & Bemötande

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2