Göran Carstedt
Fotograf: Carina Gran

Göran Carstedt

Inspiration och Ledarskap

Göran Carstedt har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationella organisationer som Volvo, IKEA, Clinton Climate Initiative, Det Naturliga Steget och The Society for Organizational Learning.

Göran Carstedt, Ekonomie doktor, arbetar med styrelseuppdrag och som konsult och rådgivare åt organisationer i Europa, USA och Kina. Han är ordförande och ledamot i ett antal bolagsstyrelser. Han ledde uppbyggnaden av SOL- the Society for Organizational Learning vid MIT, USA som ägnar sig åt utveckling av människor och deras organisationer. Han har anlitats som expert och samtalsledare på hög nivå inom utvecklingsprojekt i bland annat Sydafrika, Kina och USA/Kanada.

Göran Carstedts meritlista är lång och innehåller ett antal uppdrag som ordförande och ledamot olika bolagsstyrelser, bland annat Q-Med AB, Stadium AB och innovationsföretaget Peepoople AB. Han har varit Senior Director inom Clinton Climate Initiative, i vilket de 40 största städerna i världen sammanförts av USA:s förre president Bill Clinton, med syftet att minska utsläppen av växthusgaser.

Han var bland annat ordförande i Q-Med AB (2002-06), i Stadium AB (1999-2008) och i innovationsföretaget Peepoople AB (2009-11). 2007-08 var han Senior Director inom Clinton Climate Initiative, i vilket de 40 största städerna i världen sammanförts av USA:s förre president Bill Clinton, med syftet att minska utsläppen av växthusgaser.

Under åren 1990-1997 var han medlem i IKEA:s koncernledning och chef för IKEA Nordamerika (1990-95) och chef för IKEA Europa (1995-97). Före IKEA åren hade han ledande befattningar inom Volvo koncernen (1974-90), där han bland annat var chef för Volvos Koncernplanering (1979-82), chef Volvo Frankrike, Personvagnar (1982-85) och VD för Volvo Svenska Bil AB och medlem i Volvos Koncernråd (1986- 90).

Carstedt erhöll sin doktorsgrad i företagsekonomi vid Umeå Universitet 1974 och blev 2007 hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. I sitt arbete för ett hållbart samhälle sammanför Göran Carstedt stringent logik och naturvetenskap med en enastående förståelse och känsla för människors inre behov och motivation. Han är en internationellt erkänd expert inom ledarskap och organisationers lärande och förändring. Hans grundsyn är att en meningsfull uppgift är oöverträffad som drivkraft för kreativitet, arbetsglädje och samverkan.

Göran Carstedt är en internationellt uppskattad talare som har föreläst inför flera stora internationella konferenser, universitet och företagsledningar. Hans presentationer är jordnära, engagerande, inspirerande, tankeväckande och bygger på konkreta exempel och erfarenheter ifrån bland annat Volvo och IKEA.

Några tänkbara rubriker: Den nya Framtiden- vår tids stora ledarskapsutmaningar, Att bygga organisationer i Världsklass, Ledarskap för en hållbar framtid, Organisationers innovations- och omställningskraft, Kund- och medarbetarutveckling, Att skapa starka varumärken, Entreprenörskap och företagsutveckling, Företaget som en idé

Pressbilder

Göran Carstedt

Göran Carstedt

Företagsledare

Fotograf: Carina Gran

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2