Gustav Molnar

Gustav Molnar

Ledarskap och engagemang i en digitaliserad värld

Gustav Molnar är en flitigt anlitad föreläsare inom ledarskap för den moderna arbetsmiljön. Gustav använder sig av energi, inspiration och en måttlig dos av underhållning för att bidra med bränsle för framgångsrik förändring.

Människor i arbetslivet står inför tsunamis av förändringsvågor. Ny teknik på arbetsplatsen är en kritisk framgångsfaktor för att möjliggöra förmågor såsom samarbete och innovation. Trots all ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt och kämpar förgäves med att anpassa ledarskap och beteende.

Resultatet är att cirka 9 av 10 organisationer misslyckas med att åstadkomma ökad produktivitet och mätbara effekter inom områden såsom innovationskraft och effektivitet och ökat engagemang. Trenden är tydlig; människor i arbetslivet mår allt sämre. Stressnivåerna ökar och endast 16 procent av svenskarna uppger att de är engagerade i sina yrken.

Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att förstå vad som utmärker ledare och organisationer i framkant. Med inspiration, energi och en måttlig dos av underhållning delar Gustav Molnar med sig av konkreta tips och erfarenheter från organisationer som bemästrat konsten att öka engagemang, innovationskraft och produktivitet vid komplex förändring av arbetsplatsen.

Människor behöver av naturen ha kontroll över sin arbetssituation för att trivas. Just nu äventyras den kontrollen som är en grundpelare för vår trygghet. I och med tekniktrender, digitalisering och artificiell intelligens står nu mänskligheten inför en enorm utmaning, som milt uttryckt kan jämföras med transformationen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Gustav Molnars föreläsningsstil är enkel, tydlig och underhållande

Pressbilder

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Arbetsplatsrådgivare

Digitalisering

Inspirerande utbildare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2