Heléne Lidström

Heléne Lidström

Expert på aktivitetsbaserade arbetsplatsen och framtidens ledarskap

Heléne Lidström har drivit Microsofts framgångsrika satsning på Det Nya Arbetslivet.

Heléne Lidström har i snart tjugo år arbetat inom ledarskap, marknad och kommunikation i olika befattningar inom it- och telekombranschen, varav tio år på Microsoft. Heléne har drivit Microsofts framgångsrika satsning på Det Nya Arbetslivet. Hon har ansvarat för att utveckla en innovativ arbetsplats för Microsoft, som utgår från de nya arbetssätt som tekniken möjliggör. Förutom de 60 000 besökare Microsoft haft sedan de slog upp dörrarna till det nya kontoret i april 2013 har Microsoft även fått utmärkelser som Sveriges Bästa Arbetsplats och Sveriges Snyggaste kontor.

Hon är expert på vad som krävs för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, framtidens ledarskap och organisation. Ett nytt arbetssätt växer fram där funktionsstyrda arbetsplatser, nya tekniska lösningar och mindre platsbundet arbete är viktiga delar.

Heléne Lidström, berättar om tankarna och lärdomarna av att skapa ett helt nytt kontor för Det Nya Arbetslivet, där kreativitet, innovation, tillit och flexibilitet varit ledord.


Föreläsning: Digitaliseringen – nyckeln till medarbetarupplevelsen
De senaste åren har kundupplevelsen stått högst upp på agendan i många organisationer. Men för att lyckas med den bästa kundupplevelsen börjar jobbet internt, med medarbetarupplevelsen. Så handen på hjärtat: Vilken upplevelse erbjuder vi våra anställda?

Medarbetarupplevelsen handlar om så mycket mer än att stärka ett employer brand och att jobba med medarbetarlöften. Det handlar om allt som påverkar hur medarbetarna har det på jobbet. Allt som syftar till att öka engagemanget och stärka kulturen. Just digitaliseringen bär på nya förutsättningar för att optimera medarbetarupplevelsen, men många arbetsplatser ligger hopplöst efter på detta område. Den yngre generationen ställer helt andra krav på upplevelser och inte minst digitala upplevelser och förväntas att det ska erbjudas även på arbetsplatsen. "Bring Your Own Device" trenden ökar, att erbjuda medarbetare moderna verktyg och tekniska prylar byggda med bra användarupplevelser är och kommer att bli än viktigare i jakten på talangerna.

Fakta från undersökningar som genomförts visar att vi inte bara anser att den digitala upplevelsen känns hopplöst efter på våra arbetsplatser, vi är är oengagerade i jobbet, vi uppfattar våra arbetsmiljöer som rätt deppiga, skrivborden i de övergivna kontorslandskapen gapar tomma.

Fler företag behöver ta ett helhetsgrepp och se medarbetarupplevelsen som en prioriterad fråga. Hos alltför många saknar frågan förankring i högsta ledningen och ofta förväntas HR driva utvecklingen med knapphändiga resurser och mandat.

I Deloittes rapport Human Capital Trends från 2017 anser hela 80% av de över 10 000 affärsledare och HR chefer som svarat på undersökningen att medarbetarupplevelsen är viktig, men bara 22% anser sig vara bra på att arbeta med det. Hela 59% anser sig vara oförberedda på hur.

Så hur gör man då om man ska ställa om från att arbeta med enskilda delar av medarbetarnas arbetssituation till att se medarbetarupplevelsen som en sammanhängande helhet? Hur kan digitaliseringen vara nyckeln till en bättre medarbetarupplevelse? Och hu kan man ta sig an den digitala tekniken för att modernisera arbetsplatsen och utforma en arbetsmiljö som engagerar människor? Hur kan den moderna ledaren bygga ett närvarande ledarskap med hjälp av tekniken. Och inte minst, hur får vi ledningen att betrakta medarbetarupplevelsen som den prioriterade affärsfråga den är?

Heléne Lidström ansvarade för Microsofts resa till att anpassas för det nya arbetslivet. Det innebar radikala förändringar i såväl arbetssätt som kontorsutformning. Målsättningen var att skapa de bästa förutsättningarna för motivation och välmående för medarbetarna. Trots att det fanns ett motstånd initialt blev succén snabbt ett faktum. Interna medarbetarundersökningar visade på fantastiska resultat, vilket också uppmärksammades externt. Microsoft fick utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats tre år i rad och tilldelades priset för Sveriges snyggaste kontor.

Erfarenheterna och lärdomarna delas i boken "Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats" (Bookhouse) som gavs ut 2016.

Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne har ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation som bottnar i ett ledarskap byggt på tillit. Heléne är expert på förändringsprocesser och är idag en uppskattad och ofta anlitad föreläsare och strategisk rådgivare.

Pressbilder

Heléne Lidström

Heléne Lidström

Rådgivare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2