Hugo Wallén

Hugo Wallén

Om antisociala beteenden och om vad man ska göra åt dem

Hugo Wallén har en omfattande erfarenhet av struliga personer, från utagerande tonåringar till aggressiva klienter på socialkontor. Hans föreläsningar handlar om hur man ska bemöta våld, aggressivitet, missbruk och andra antisociala uttryck.

Våld och aggressivitet, missbruk, bedrägeri, lögn, stöld, häleri och skolk är exempel på antisociala beteendeproblem. Dessa beteenden förorsakar stora problem inom så gott som alla delar av samhället. Människor som är anställda för att handskas med dessa problem vet inte hur de ska hantera dem och människor vars uppgift det är att undervisa, hjälpa eller anställa andra har absolut ingen aning om hur de ska bete sig när dessa svårigheter kommer fram.

Trots att kunskapen om beteendeproblem och om effektiva metoder för att handskas med dessa ökar i det internationella forskarsamhället är glappet till praktikerna stort. De som träffar på de antisociala beteendena i sin vardag är många gånger desperata efter verktyg som kan hjälpa dem att förstå och bemöta problemen.

Hugo Wallén lyckas på ett tydligt och enkelt sätt förklara drivkrafter bakom antisociala beteenden likaväl som drivkrafterna bakom förändring. Han redogör för aktuell forskning på ett konkret sätt och delar med sig av verktygen att arbeta med problemen ur en bred repertoar. Efter att dagligen ha arbetat med de mest utagerande ungdomarna och att ha handlett skolpersonal i klassrummen och tränat socialsekreterare i sina bedömningar kan han ge många konkreta exempel på hur man går tillväga i skiftande miljöer. Hugo är en rolig och driven föreläsare med spetskompetens och tydligt ställningstagande.

Pressbilder

Hugo Wallén

Hugo Wallén

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2