Ingemar Tunstig

Ingemar Tunstig

Ledarskap, projektledarskap och kommunikation

Ingemar Tunstig har över 20 års erfarenhet som föreläsare, utbildare och konsult. Han har bland annat arbetat i många år på IBM och som seniorkonsult och partner i ett av Sveriges större konsultföretag.

Företaget är en organisation som finns till för att skapa resultat för sina kunder. Där börjar allt och där borde alla ha sin ledstjärna - men så är det inte alltid. I det dagliga arbetet är det lätt att tappa överblicken, utgå från det egna synsättet och därefter hamna i låsta positioner.

För att alla ska ha fokus åt samma håll krävs tydlighet från ledningen; vision, mål, strategi. Ledningen har sedan två mycket viktiga verktyg för att utveckla ett kundfokuserat företag; kundfokuserade processer och effektiva utvecklingsprojekt. Med rätt processer kan man skapa ett högt kundvärde på ett kostnadseffektivt sätt. Och med effektiva projekt kan man få till stånd den nödvändiga förändringen.

Ingemar Tunstig har 20 års erfarenhet av att utveckla effektiva, kundfokuserade företag. Det handlar då om att utveckla förmågan att arbeta processorienterat och att arbeta projektorienterat. Men för att få till stånd förändringarna måste vi arbeta med människorna. Människor behöver förstå syfte och mål och hur de förväntas bidra. Målen måste sättas på rätt nivå i förhållande till vars och ens förutsättningar. Coaching och konstruktiv feedback är sedan det stöd som kommer att bana vägen för framgång.

Ingemar kan berätta om en grupp icke-säljare som 10-faldigade sin fakturering med små processförändringar och små rutinförändringar. Han kan också berätta om effekten av feedback som inte gavs, om svåra samtal som inte genomfördes, om ledningsgrupper som drog åt olika håll, om VD som inte kunde förstod sig på projekt och processer. Och om vad man kan göra för att rätta till viktiga brister i organisationen.

Ingemar är känd för sin förmåga att göra det svåra begripligt och att få grupper att tänka om. Han är lättsam men ändå allvarlig. Under hans föreläsningar blir det många skratt och aha-upplevelser, en hel del tankeställare och ofta en stark känsla av beslutsamhet – "Nu måste vi göra något!". Hans föreläsningar passar perfekt vid till en konferens eller en kickoff där personal behöver tänka om - - och ha roligt under tiden.

Ingemar Tunstig

Ingemar Tunstig

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2