Iwette Rapoport

Iwette Rapoport

Ohälsa på arbetsplatsen orsakad av våld i nära relationer – Hur gör jag då?

Iwette är expert på våld i nära relationer och jobbar med att utveckla banbrytande verktyg för arbetsplatser för att hjälpa utsatta anställda som lever med våld i hemmet.

Iwette Rapoport har ägnat de senaste åren till att bygga en helt ny marknad i Sverige för att uppmärksamma och stilla ett dolt och omfattande behov. Hennes bakgrund är från näringslivet där hon arbetat som konsult med affärsutveckling och varumärkesstrategier för multinationella företag. Iwette har använt sin tidigare erfarenhet för nu inrikta sig helt på att uppmärksamma och adressera den arbetspåverkan som våld i nära relationer har, ett område som är svårt att tala om och än svårare att agera på.

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och våldsutövare och våldsutsatta finns på arbetsplatser överallt i samhället och i alla olika befattningar. Våldsutsatta lever med hälsorisker och detta påverkar livsinkomsten likväl som för den som är våldsutövare. Konsekvensen av våld påverkar arbetet och medför minskad produktivitet, kostnader i form av rehabilitering och frånvaro och försämrad arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.

Iwette Rapoports jobbar utefter en effektiv 3 stegsmodell som både bidrar till att organisationen säkras mot negativa konsekvenser av att någon är utsatt samtidigt som den enskilde får hjälp att ta sig ur den destruktiva relationen.

  • Kunskapsökning genom föreläsningar, webinars och material som exempelvis rutiner.
  • Eget självhjälpsverktyg för utsatta medarbetare.
  • Stödprogram för de medarbetare som behöver extra stöd i att förändra sina livssituationer.

Iwettes föreläsningar handlar om varför vi ska bry oss om våld i nära relationer, vad våld i nära relationer är och komplexiteten i att lämna en relation. Deltagare får också praktiska verktyg med sig. Genom att göra detta till en fråga för arbetsplatsen, tala om det och faktiskt visa att det går att förändra människors liv kan vi minska den utsattas skam och stigmatisering. Fler kan få adekvat hjälp och fler verksamheter får i slutändan verktyg som kan implementeras för att agera på psykosocial ohälsa orsakad av våld i nära relationer .

Pressbilder

Iwette Rapoport

Iwette Rapoport

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2