Jennica Lenning

Jennica Lenning

Senior Arbetssätts- & Arbetsplatsstrateg, Förändringsledare & Entreprenör

Framgångskriterier för en hybrid arbetsmodell och ett distribuerat arbetssätt

Jennica Lenning brinner för att skapa genuina och framgångsrika medarbetarupplevelser utifrån samspelet mellan människa, plats och teknik. Ett arbetsliv där vi känner en meningsfullhet i våra arbetsuppgifter, i en härlig företagskultur, med ett gott ledarskap och arbetsprocesser som flyter i väl anpassade och flexibla arbetsmiljöer med rätt digitala verktyg. Medarbetarnas engagemang är slutmålet så att de i sin tur kan leverera den bästa kundupplevelsen.

Om föreläsningen
Pandemin banade vägen för ett nytt arbetssätt och den hybrida arbetsmodellen är här för att stanna. Vi har sett flera positiva effekter som t.ex. bättre balans mellan arbete och fritid, minskat antal klimatpåverkande resor och ökad upplevd individuell produktivitet. Men vi brottas också med en del utmaningar. Ledare som förtvivlas över svårigheten att samla sitt team, minskat nyskapande och innovation och avsaknad av gemenskap m.m.

Denna föreläsning lyfter vad som behövs för att skapa en framgångsrik hybrid arbetsmodell och ett distribuerat arbetssätt. Utifrån 15 års erfarenhet har Jennica Lenning samlat tio kriterier som en organisation måste ha på plats för att lyckas. För varje kriterium kan en organisation göra olika vägval utifrån sina förutsättningar, men ingen del kan uteslutas. Varje kriterium är en viktig pusselbit som behöver vara genomtänkt utifrån det organisationen vill uppnå. Det är en vardagsnära och praktisk föreläsning med konkreta tips och idéer som är enkla att ta till sig. Jennica Lenning delar också insikter och erfarenheter från olika organisationer och deras succéer och fallgropar på vägen mot ett nytt arbetssätt.

Föreläsningen kan genomföras fysiskt eller digitalt. Den riktar sig till alla medarbetare inom organisationer som redan arbetar eller är på väg att börja arbeta utifrån en hybrid arbetsmodell och ett distribuerat arbetssätt.

Interaktiv workshop
Föreläsningen kan också genomföras som en förlängd interaktiv workshop. Deltagarna får då i realtid utvärdera och betygssätta sin organisation utifrån 10-stegs modellen. Det ger en enkel överblick i vilka delar organisationen redan är framgångsrika och vad man eventuellt behöver lägga fokus på att utveckla. Det kan vara allt från behov av rena investeringar i ny teknik eller tillhandahållande av kompetensutveckling och utbildningar till en beteende- & kulturförändring.

Den interaktiva workshopen kan genomföras fysiskt eller digitalt. Den riktar sig främst till olika ledningsgrupper och är lämplig för maximalt 16 deltagare.

Mer om Jennica...
Jennica Lenning har en gedigen bakgrund som senior arbetssätts- & arbetsplatsstrateg och är en av Sveriges mest erfarna projekt- och förändringsledare i att implementera nya arbetsplatsstrategier. Jennica var både huvudprojektledare och förändringsledare för "ICA@work" och skapandet av ICA’s nya huvudkontor i Solna och även Change Lead "New Ways of Working" vid skapandet av Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Post-pandemin har Jennica bl.a. haft uppdraget som Strategic Advisor Distributed Way of Working för kry/ livi och arbetade fram ett ramverk med guidande principer för krys distribuerade arbetssätt. Hon har även stöttat organisationer som NetOnNet, Länsförsäkringar Uppsala, Trygg-Hansa, LRF, KPA Pension och Akademiska Hus på deras resor mot ett nytt arbetssätt & arbetsmiljö.

Pressbilder

Jennica Lenning

Jennica Lenning

Arbetsplatsstrateg

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2