Jennica Lenning

Jennica Lenning

Senior arbetssätts- & arbetsplatsstrateg, förändringsledare & entreprenör

10 Framgångskriterier för hybridarbete
Jennica Lenning brinner för att skapa genuina och framgångsrika medarbetarupplevelser utifrån samspelet mellan människa, arbetsätt, platser och teknik. Ett arbetsliv där vi känner en meningsfullhet i våra arbetsuppgifter, i en härlig företagskultur, med ett gott ledarskap och arbetsprocesser som flyter i väl anpassade och flexibla arbetsmiljöer med rätt digitala verktyg. Medarbetarnas engagemang är slutmålet så att de i sin tur kan leverera den bästa kundupplevelsen.

Hybrid arbetsmodell – det bästa av både kontors- & distansarbete
Hybridarbete är här för att stanna. Vi har sett flera positiva effekter som t.ex. ökad individuell produktivitet, möjlighet till bredare rekryteringsbas, mer utrymme för olika personlighetstyper, bättre balans mellan jobb och fritid och minskade klimatpåverkande resor. Men vi har också utmaningar att hantera. Vissa organisationer sitter med tomma kontor, kämpar med att få till effektiva samarbeten eller få till kreativitet och nytänkande för att kunna utveckla både affär och verksamhet. Några upplever svårigheter med att välkomna nya medarbetare eller saknar känslan av samhörighet och gemenskap. Dessutom upplever många chefer i större utsträckning än medarbetare att distansarbete är ett hinder, vilket skapar bromsande motsättningar.

Så hur skapar vi de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt hybridarbete?
Utifrån 15 års erfarenhet har Jennica Lenning samlat tio framgångskriterier för vad som krävs för att lyckas. Denna effektiva och väl beprövade 10-stegsmodell presenterar vad som lägger grunden för en framgångsrik strategi för hybridarbete. Jennica delar också lärdomar och erfarenheter från olika organisationers succéer och fallgropar på vägen mot ett nytt hybrid arbetssätt.

Under lättsamma och interaktiva former kommer också publiken i realtid få utvärdera och betygssätta den egna organisationen utifrån modellen. Det ger en tydlig guidning i att identifiera styrkor och kritiska områden att utveckla och vilka åtgärder som krävs. Det kan vara allt från investeringar i ny teknik eller mer behovsanpassade arbetsplatser till kompetensutveckling eller en beteende- & kulturförändring.

Föreläsningen ger en god överblick över vilka områden ni behöver fokusera på för att ta er arbetsplatsstrategi och medarbetarupplevelse till nästa nivå. Det är en praktiskt och vardagsnära föreläsning, fylld med konkreta tips och idéer som är enkla att implementera.

Föreläsningen kan genomföras fysiskt eller digitalt. Den riktar sig till alla medarbetare och ledningsgrupper inom organisationer som vill utveckla sin hybrida arbetsmodell.

Interaktiv workshop
Föreläsningen kan också genomföras som en förlängd interaktiv workshop. Vi fördjupar då utvärderingsdelen där deltagarna ges möjlighet att i mindre grupper diskutera och utvärdera sin organisation utifrån de tio framgångskriterierna. Vi återvänder sedan till helgrupp för att tillsammans dra slutsatser.

En förlängd interaktiv workshop tar ca. 3 timmar och kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Mer om Jennica...
Jennica Lenning har en gedigen bakgrund som senior arbetssätts- & arbetsplatsstrateg och är en av Sveriges mest erfarna projekt- och förändringsledare i att implementera nya arbetsplatsstrategier och skapa nya kontorslösningar. Jennica var både huvudprojektledare och förändringsledare för "ICA@work" och skapandet av ICA’s nya huvudkontor i Solna. Hon var även Change Lead "New Ways of Working" vid skapandet av Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Post-pandemin har Jennica bl.a. haft uppdraget som Strategic Advisor Distributed Way of Working för kry/ livi och arbetade fram ett ramverk med guidande principer för krys distribuerade arbetssätt. Hon har även stöttat organisationer som NetOnNet, Länsförsäkringar Uppsala, Trygg-Hansa, LRF, Folksam, KPA Pension och Akademiska Hus på deras resor mot ett nytt arbetssätt & arbetsmiljö.

Pressbilder

Jennica Lenning

Jennica Lenning

Arbetsplatsstrateg

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2