Jesper Roine
Fotograf: Peter Cederling

Jesper Roine

Dagens pengar och framtidens ekonomi

Jesper Roine är expert på Sveriges ekonomi och har bidragit med data till stora världsomspännande analyser. Han ger dig lättbegripliga svar på svåra frågor, en översikt över de ekonomiska utmaningarna Sverige står inför och tips på hållbara lösningar.

Jesper Roine är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt långsiktig ekonomisk utveckling. Jesper Roine är en av grundarna till bloggen Ekonomistas, där svenska nationalekonomer skriver om samhällsutveckling, politik och vetenskap.

Under sina föreläsningar delar Jesper Roine med sig av ny kunskap som ger en översikt över det ekonomiska läget i Sverige idag och i framtiden, samt hur man kan gå tillväga för att lösa framtida utmaningar på ett hållbart sätt.

Jesper Roine betraktas som en världsledande expert inom forskning om ojämlikhet och framhåller att även om frågorna kring ojämlikhet är intrikata, spelar de en central roll i allt från hanteringen av bostadskrediter till våra miljöutmaningar. Boken framstår som både mer betydande och underhållande än man initialt kan anta. 2023 kom Jesper ut med boken Därför är ojämlikheten viktig : om rika fattiga, och alla däremellan.

Tillsammans med forskaren Daniel Waldenström har Jesper Roine varit den som bidragit med svenska data till Thomas Pikettys The World Top Incomes Database, där mycket av det empiriska materialet till Capital in the Twenty-First Century kommer ifrån. 2014 skrev Jesper Roine boken Kapitalet i det 21:a århundradet av Thomas Piketty – sammanfattning och svenskt perspektiv, i vilken han tillgängligt förklarar Pikettys forskning, resonemang och förslag till åtgärder. Samtidigt placeras Pikettys bok i en svensk kontext och Roine analyserar vad hans resultat och teorier betyder för Sverige.

Pressbilder

Jesper Roine

Jesper Roine

Professor i nationalekonomi

Fotograf: Peter Cederling

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2