Johan Norberg

Johan Norberg

En av Sveriges tyngsta skribenter och opinionsbildare

Johan Norberg har bland annat författat Till världskapitalismens försvar, en bok som givits ut i 22 länder. Han har också skrivit En perfekt storm där han förklarar orsakerna till den globala, ekonomiska kris vi just börjar skönja slutet på.

Johan Norberg är en av Sveriges viktigaste opinionsbildare, med en fil. mag. i idéhistoria, kolumnist i flera dagstidningar, föreläsare och författare till bland annat boken "Till världskapitalismens försvar", som givits ut i 22 länder. Hans bok "En perfekt storm" som belyser orsakerna till den världsomfattande ekonomiska kris vi befinner oss i. Johan Norberg har även fått en rad prestigefyllda internationella pris för sin författargärning. Hans ämnen är: Den eviga matchen om lyckan (som också är titeln på hans senaste bok), globaliseringen, Kinas och Indiens framsteg, hur Sverige blev rikt, entreprenörskapets betydelse, fria marknader och fri handel samt hur världen blir bättre och varför vi inte märker det. Allt med det optimistiska perspektiv som Johan har på världens utveckling.

Johan Norberg menar att vår samhällsdebatt domineras av oro inför breda internationella processer som är svåra att överblicka. Globaliseringen framställs som ett hot mot jobb, ekonomi och säkerhet. Men i grund och botten är det i stället världens chans. Företag som får mer frihet skapar fantastiska resultat och utvecklar vår värld.

Under de senaste 100 åren, menar Johan, har människan skapat mer välstånd och ökat medellivslängden mer än under de 100 000 åren dessförinnan.

Pressbilder

Johan Norberg

Johan Norberg

Fotograf: Remo Neuhaus

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2