Johan Quist
Fotograf: Öyvind Lund

Johan Quist

Johan Quist föreläser om hur den offentliga sektorn kan bli bättre. Svensk välfärd är i många avseenden fantastisk, men det finns också lite nötta kanter som vi behöver se över. När han hör om människor som hamnar i kläm eller inte hinns med, blir Johan genuint ledsen.

När man lyssnar till Johan Quist är det uppenbart att han bottnar i sitt kunskapsområde och har en stark personlig drivkraft. En föreläsning med Johan är medryckande och roande. Genom sin forskning har han många konkreta exempel på när offentlig sektor inte fungerar riktigt som den ska. Han har också förmågan att tala om teorier så att alla förstår. I de flesta fall sker föreläsningen utan powerpoint och ofta med rekvisita för att förstärka budskapet.

I den bok för förnyelsebyråkrater som Johan skrivit tillsammans med kollegan Martin Fransson introduceras tjänstelogik för en bredare publik inom offentlig sektor. Boken har titeln "Tjänstelogik för offentlig förvaltning". Den belyser bland annat hur vi genom att ställa frågor till den egna verksamheten med utgångspunkt i medborgares livssituationer kan få nya insikter.

Johan Quist är docent i företagsekonomi med inriktning mot tjänster och offentlig sektor. Han är verksam som forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Han har också varit forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

Pressbilder

Johan Quist

Johan Quist

Fotograf: Öyvind Lund

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2