Johan Skoglöf
Fotograf: Annika Hagenblad

Johan Skoglöf

Framtidens lärande

Lärande som en konkurrensfaktor, både för dig och din organisation.

Johan Skoglöf är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan Skoglöf en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

I en värld där utvecklingen går allt snabbare blir förmågan att lära allt viktigare. Livslängden på kunskaper blir allt kortare och vi kan allt mindre vila på gamla kunskaper och erfarenheter. Som individer blir livslångt lärande en nödvändighet. För företag är hastigheten att lära av omvärld, utveckling och medarbetare en nödvändighet och en konkurrensfaktor.

Johan har under många år hjälpt stora svenska företag att utvecklas mot att bli agila lärande organisationer. Det betyder bland annat att utveckla medarbetares förmåga att lära, skapa en kultur som uppmuntrar lärande och använda teknik som accelererar lärandet.

Johan är en uppskattad talare som engagerar runt den senaste utvecklingen inom lärande. Med sin energi navigerar Johan brett mellan hur ny teknik kan användas inom lärande till hur du kan arbeta med kulturen. Med dig får du alltid mängder med tips och verktyg att tillämpa i din egen verksamhet.

Exempel på föreläsningar:

Så skapar du framtidens lärande organisation

Föredraget är för organisationen som vill ta steget från ett traditionellt utbildningssynsätt till en modern lärande organisation. Något av det du får med dig:

 • Argument för varför din organisation behöver agera nu.
 • Praktiska tips på att uppmuntra medarbetarens motivation och förmåga till ständigt lärande.
 • Inspiration och goda exempel till att utveckla kultur och ledarskap som stöttar ständigt lärande.
 • Idéer kring vad du kan göra för att flytta lärandet från en separat aktivitet i klassrummet till ett kontinuerligt lärande i det dagliga arbetet.
 • Tips på ny teknik som kan accelerera lärandet i organisationen.
 • … och svaret på varför agila arbetssätt, design thinking och feedback loopar är viktigt att kunna för dig som skall stötta den lärande organisationen

Learnability – så utvecklar du din lärförmåga

Learnability eller förmåga till lärande är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling. Men vad innebär egentligen learnability? Hur gör du rent praktiskt? På föredraget beskriver jag hur du kan öka din förmåga att lära av erfarenheter, av andra, av omvärlden och av utbildningar.

 • Så kan du arbeta med din motivation och inställning till lärande.
 • Så planerar och följer du upp ditt lärande.
 • Så maxar du lärandet från dina erfarenheter.
 • Så lär du bäst från dina kollegor och ditt nätverk.
 • Så hittar du mängder med kurser för dina behov.
 • Så tyglar du informationsflödet och omsätter till lärande.
 • Så använder du tekniken och verktygen som stöttar ditt lärande.
 • Nästa steg, så hjälper vi våra kollegor att lära mer.

Pressbilder

Johan Skoglöf

Johan Skoglöf

Fotograf: Annika Hagenblad

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2