Katarina Lindblad
Fotograf: Jesper Mattsson

Katarina Lindblad

Viktiga och inspirerande föreläsningar om äldre

"Musik i demensvården" och "äldre män och psykiskt hälsa" är Katarina Lindblads två föreläsningsteman, när hon föreläser på konferenser, i regioner och kommuner, och utbildar vårdpersonal inom äldreomsorg. Hon är även moderator på svenska och engelska.

Katarina Lindblad är musikterapeut och känd som en inspirerande och kunnig talare inom musik bland annat som presentatör på Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen. Hon är även fil dr med avhandlingen "Som plåster på själen". Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs.

Äldre män är särskilt utsatta när det gäller ensamhet och depression, problem som förvärras av maskulinitetsnormer kring att inte visa sig svag eller söka hjälp. I stället bär män ofta sina problem i tysthet, vilket medför en ökad risk för suicid, en dödsorsak där just äldre män är överrepresenterade. Det finns en stor omedvetenhet kring detta jämställdhetsproblem, där alltså männen är de som drabbas negativt. Att se till de äldre männens psykiska hälsa och öka medvetenheten om hur maskulinitetsnormer motverkar mäns välbefinnande, kräver ett omvänt genusperspektiv som är i stort sett obefintligt inom äldreområdet i dag. Katarina Lindblads avhandling är ett pionjärarbete inom detta tema. Hon föreläser, utbildar och ger workshops om äldre män och psykisk hälsa, och hur musik kan användas för att öka äldre mäns välbefinnande, ett ytterst angeläget tema som bokstavligt talat kan rädda liv.

Katarina Lindblad föreläser och utbildar även i "musik i demensvården", ett område där hon har expertis från att ha lett FoU-projektet Musik som omvårdnad på demensboende och utvecklat webbutbildningen Mötas i musik som erbjuds kostnadsfritt på Svenskt Demenscentrums hemsida. På ett levande och upplevelsebaserat sätt varvar Katarina fakta och evidens med övningar om hur musik kan användas för att minska symptom som oro och aggressivitet, underlätta kontakt och kommunikation och öka välbefinnandet hos personer med demenssjukdom.

Om Katarina Lindblad
Katarina Lindblad är fil dr i musikvetenskap och musikterapeut med en bakgrund som socionom, och välkänd radioröst i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen. Hon ger föreläsningar om musik i demensvården och om äldre män och psykisk hälsa, och hur musik kan fungera som välbefinnanderesurs för äldre män.

Katarina föreläser på konferenser som Svenska Demensdagarna och Äldreomsorgsdagarna och vid forskningskonferenser, och utbildar vårdpersonal i "musik i demensvården" på uppdrag av kommuner, regioner eller via Talarforum. Hon är kursansvarig för uppdragsutbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg på SMI, och driver sin egen musikterapimottagning Musikterapicentrum i Stockholm.

Video

Pressbilder

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad

Fotograf: Yanan Li

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2