Kirsten Weiss

Kirsten Weiss

Kulturell förståelse

Hon är journalist, författare, föreläsare och en äkta skandinav som specialiserat sig på att hjälpa skandinaviska företag att samarbeta, trots kulturella och nationella skillnader.

Kirsten Weiss är en efterfrågad föreläsare som mycket mycket kunskap, insikt och humor sätter fingret på samarbetsproblem för skandinaviska organisationer. Temat för Kirstens föreläsningar och workshops är de små, men betydelsefulla skillnaderna som kan bli övermäktiga vid fusioner eller samarbete över gränserna.

Kirsten Weiss är en dansk expert på samarbete över nationsgränser, nordiska värderingar och det särskilda nordiska sättet att tänka kring ledarskap, organisationer och samarbete.

Hon diskuterar de små men betydelsefulla värderingar och mönster som är viktiga att vara medveten om när ett företag ska ledas över nationsgränser och ett team ska byggas upp med människor från olika delar av Norden.

Trots att skillnaderna i Norden, sett med globala ögon, är små, kan kulturkollisionerna i en fusion, ett förvärv eller ett samarbete vara ganska stora. Och det erkänns ofta sent i ett samarbete att danskar, finländare, islänningar, norrmän och svenskar har sina egna attityder, inställningar och mönster – sin unika kultur – som tillsammans relativt lätt kan förenas i nya gemensamma samarbeten.

Kirsten Weiss arbetar också med de många ex-pats i de nordiska länderna. Hon har god kunskap om vad nya invandrare undrar över på jobbet och hur viktigt det är att förstå de grundläggande värderingar som nordiska organisationer bygger sitt ledarskap och sin arbetsplatskultur på.

Kirsten Weiss är författare till böckerna När vikingar slåss – Varför skandinaviska företag har det så svårt med varandra och Norden för nybörjare/Living with Vikings – How to Live and Work in the Nordic Countries.

Pressbilder

Kirsten Weiss

Kirsten Weiss

Expert på Interkulturella relationer

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2