Klara Regnö

Klara Regnö

Ledarskap och mångfald

Prisbelönt forskare inom ledarskap, genus, jämställdhet och mångfald

Ek. dr. Klara Regnö disputerade 2013 och avhandlingen "Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet" belönades med utmärkelsen "årets HR-forskning". Hon har sin bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan och har studerat vid New York University (NYU). I dag är Klara verksam vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola.

Klara Regnö forskar om betydelser av kön/genus jämställdhet och mångfald i organisationer med ett särskilt fokus på ledarskap och chefers arbetsvillkor samt förändringsarbete, makt och motståndsuttryck. Hon har mer än 15 års erfarenhet av forskning och utbildning kring dessa frågor och har haft flera internationella utbildningsuppdrag bl.a. i Ryssland. Hon har medverkat i flera statliga utredningar och uttalar sig ofta i media som expert inom sitt område.

Klara erbjuder flera olika föreläsningar. En föreläsning tar sin utgångspunkt i Klara Regnös avhandling och annan aktuell forskning om arbetsvillkoren och ledarskapets förutsättningar inom omsorgsverksamhet och andra kvinnodominerade verksamheter. Föreläsningen belyser hur arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan traditionellt kvinnliga och manliga sektorer i arbetslivet och vilka utmaningar forskningen visar att chefer i kvinnodominerade områden möter och hur man kan hantera dessa.

En annan föreläsning handlar om Könsmärkta organisationer och ledarskapets könsmärkta villkor. Genus har betydelse i organisationer på en rad olika sätt, i kulturen och i uppdelningar mellan kvinnor och män, i sysslor och positioner i organisationer. Ett exempel på genusmärkning är att mansdominansen på ledande poster är fortfarande stor inom de flesta områden i näringslivet och detta får konsekvenser för chefskapets utformning. Denna föreläsning handlar om hur det går att förstå organisationer som genusmärkta, hur genusmärkning uppstår, återskapas och går att förändra och vad det får för konsekvenser för kvinnor och män.

Klara föreläser även om Jämställdhets- och mångfaldsarbete i organisationer vilket är komplexa förändringsprocesser i organisationer som ofta stöter på både stöd och motstånd. Det är inte heller något enhetligt förändringsarbete utan varje organisation har sina unika utgångspunkter i arbetet, i form av förändringsbehov och utmaningar. Denna föreläsning utgår ifrån den kunskap som finns inom forskningen detta mångfacetterade förändringsarbete och ger verktyg till hur man kan tänka kring förändringsarbetets olika steg från kartläggning av förändringsbehov till genomförande.

Pressbilder

Klara Regnö

Klara Regnö

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2