Klas Hallberg

Klas Hallberg

Roligare än en komiker och mer seriös än en professor

Klas Hallberg är en enastående scenpersonlighet som har en närmast ofattbar förmåga att skapa engagemang hos sin publik. Han är sedan många år en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare.

Sedan slutet på 90-talet har Klas ruskat om folk så att de sätter fart på sig själva, går ut och gör det som de redan vet att de själva och organisationen mår bra av. Han har lärt sig det mesta om inlärning, kommunikation, prestationspsykologi, accelererat lärande, snabbläsning, hälsa och egen utveckling. Den kunskapen använder han på scen. Signifikant för alla hans föreläsningar är att de till stor del bygger på berättelser och metaforer samt att de alltid pendlar mellan humor och allvar.

Klas är också författare och komiker. Han har skrivit sju böcker i ämnena psykologi och management samt satt upp egna shower. "Hedra mysteriet – Mindfulness på värmländska", som hade premiär 2013 har fått skyhöga betyg av publiken, 4.9 av 5.0 på ticnet. En av de första showerna, "Hångla mer!" hade premiär 2004 och gick på Vasateatern i Stockholm under fem år.

Klas anpassar alltid sina föreläsningar efter tillfälle, men här är ett axplock av teman;

Effektivare verksamhetsstyrning – om att gå från funktionsegoism till samarbete

Föreläsningen riktar sig till organisationer som vill förbättra styrningen av verksamheten. Oavsett om du kommer från privat eller offentlig sektor och oavsett hur stor din organisation är behöver du styra den. Klas erfarenhet är att ju större en organisation blir desto större risk finns det att styrsystemen i praktiken blir suboptimerande, d.v.s. att de mätbara målen för vissa enheter/funktioner inte riktigt bidrar till att helheten blir bra.

Klas berör
• Funktionsegoism
• Stuprör och hängrännor
• Mätbara mål kontra omätbara mål
• Regelstyrning vs värderingsstyrning

Personlig effektivitet

För att kunna vara effektiv behöver man som individ och som organisation ha en aning om vad som faktiskt är angeläget. Många av oss drabbas av ett slags moment 22 när vi antingen själva är oklara på vad som är viktigt, eller när vi dras med i att organisationen har oklara strategier och målbilder. Den här föreläsningen handlar om att inspirera er som organisation att ta reda på vad som är viktigt. Vilka faktorer är det som VERKLIGEN spelar roll för att ni ska uppnå resultat? Klas inspirerar också dig som individ att orka ta reda på vad som är viktigt i ditt liv. Både privat och professionellt. Du får också lära dig ett VERKTYG för att både på kort och lång sikt öka din personliga effektivitet. Föreläsningen är krass, humoristisk och gör helt klart för deltagaren vem som är ansvarig.

Bemötandets magi - om vardagligt ledarskap
Föreläsningen handlar om hur vi människor, oavsett om vi är chefer eller inte, leder andra människor genom hur vi bemöter dem. När alla individer i en organisation möter t ex sina kunder med genuin nyfikenhet och med visshet om vad verksamheten går ut på, då leder vi kunderna på ett sätt som gör att alla mår bra och är nöjda och fortsätter att köpa. Det här gäller inte bara i serviceyrken, även om det är ännu mer påtagligt där. Det här gäller i alla organisationer. Vi leder andra genom vårt bemötande.

Hedra mysteriet - prestera bättre och må bättre

Kärnan i föreläsningen handlar om att inspirera individer och organisationer att både styra upp och släppa taget. Jag upplever att vi till stor del urskiljningslöst försöker styra upp, kontrollera, förstå det mesta i vårt liv och jag tror i grunden det är bra att vi försöker få ordning på tillvaron. Problemet är när vi ger oss på sånt som är svårt att ta kontroll över, eller att vi ibland är så bundna av olika målstyrningsprocesser, scorecards eller budgetar att vi helt enkelt struntar i att göra saker som inte passar med vår planering. Det kan bli väldigt omständigt, inneffektivt och dyrt. Under föreläsningen inspirerar jag åhörarna att ta ett kliv framåt och våga göra mer av det som verkligen är angeläget.

En föreläsning om att göra det omöjliga möjligt
Vi människor "får för oss" en massa föreställningar och skapar oss uppfattningar om både stort och smått och ont och gott. Ett av alla områden där vi ofta har tydliga föreställningar och uppfattningar är kring vad som är möjligt för oss att uppnå. Ett intressant fenomen med föreställningar av olika slag är att vi tenderar att hellre försvara vår föreställning, även om vi inte trivs med den, än att upptäcka en ny sanning som vi kanske mår bättre av. Den här föreläsningen tar fasta på föreställningar om vad som är möjligt och omöjligt. Både för individer och organisationer. Utan att agera som en slags amerikansk "hallelujakonsult" pratar Klas om hur vi som individer kan påverka vår egen situation. Givetvis även hur det kan påverka organisationen.

Video

Pressbilder

Klas Hallberg

Klas Hallberg

Inspiratör

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2