Lotta Jankell

Lotta Jankell

Engagerad moderator och konferencier

Lotta Jankell har en lång och bred erfarenhet av att intervjua och leda samtal och seminarier. Hon är van att presentera innehåll och deltagare i olika sammanhang på ett intressant och personligt sätt.

Som moderator har Lotta en förmåga att få människor att slappna av och känna sig bekväma. Hon är lyhörd och noga med att få fram det viktigaste i sammanhanget liksom att ge plats åt lust och energi. Hon skapar en spontan och samtidigt påläst och seriös känsla och har därför anlitats som moderator för bland annat lanseringen av FN:s Barnrättsprinciper i Sverige, (arrangerat av UNICEF och Rädda Barnen i närvaro av Drottning Silvia), Kunskapspriset (NE) och Stockholm - den moderna staden (ett visionsseminarium av IBM och Stockholm Stad med över 250 ungdomar och beslutsfattare i Stadshuset) för att nämna några.

Lotta har också medverkat vid evenemang som arrangerats av bland andra Lineducation, DN, UR och NE som riktat sig till lärare, företag, politiker och utbildare med fokus på modern pedagogik och IT. Hon hanterar svenska och engelska och har också deltagit i projekt och seminarier med fokus på hållbar utveckling och framtida städer både i Sverige och utomlands bl.a. i samband med världsutställningen i Shanghai 2010.

För den breda publiken är Lotta Jankell mest känd som programledare för ungdomsprogrammet Hippo, som gick på SVT under 90-talet, men hon har också arbetat som programledare för TV-sporten (SVT), Nyheterna i SVT24, Frivolt (TV4), Hästliv (TV4+) och I love Språk (UR) som diskutionsledare i över 100 program, bland annat. Hennes långa bakgrund inom TV som producent, bildproducent och projektledare gör att hon är van att arbeta med en helhetsbild oavsett vad det är hon deltar i och bidrar gärna med idéer för att anpassa och utveckla olika sorters evenemang.

Hon har en bred kunskapsbas som rör sig från frågor som handlar om hållbar utveckling, och klimatförändringar till mer allmänna naturvetenskapliga frågor, utbildning, ungdomar och modern pedagogik. Gymnasielärararexamen i biologi och geografi samt en kandidatexamen i geografi har gett henne en bred och djup förståelse för frågor som berör social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt globalisering med fokus på hur man kan agera, påverka, engagera och sprida kunskap. Hennes särskilda intresse för framtida städer kommer från de projekt hon driver tillsammans med den skola hon arbetar på, Globala gymnasiet i Stockholm Stad och forskare på Stockholm Resilience Center.

Överhuvudtaget är Lotta intresserad av forskning och van att göra svårtillgänglig vetenskap tillgänglig, rolig och spännande. Inte minst inom naturvetenskapen.

När det gäller lite mer lättsamma och underhållande ämnen är hennes intressen dykning, hästar, resor, friluftsliv och natur och hon har producerat det mesta från underhållning och sport till nyheter och dokumentärer. I sitt arbete har hon träffat och intervjuat flertalet svenska och utländska celebriteter och samarbetar ofta och gärna med kollegor i moderatorrollen.

Med Lotta Jankell får du en engagerad, trovärdig och påläst moderator som ger evenemanget energi och lust och inte sällan en del ny kunskap!

Pressbilder

Lotta Jankell

Lotta Jankell

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2