Madeleine Eneskjöld

Madeleine Eneskjöld

Mammagrisar och Bilkramare - stadsutveckling utifrån ett mänskligt perspektiv

Madeleine Eneskjöld är talaren som gör statistik och siffror levande genom att klä på dem med insikter och åsikter från de som utgör dem – människan!

Madeleine Eneskjöld är beteendevetare och VD på JUNI Strategi & Analys. Hon har lång erfarenhet av stadsutveckling och en flitigt anlitad föreläsare. Hon har särskilt fokus på människors behov, önskemål och val och vad de betyder för samhällsutveckling och planering.

Med utgångpunkt i Sveriges demografiska utveckling lokalt och nationellt föreläser hon om hur våra största generationsgrupper och deras livsfas och livsstil påverkar utbud och efterfrågan när det gäller bostäder, kommersiell handel och samhällsservice utifrån ett attraktivitetsperspektiv.

Generationsbeskrivningarna är erfarenhetsbaserade och bygger på statistik, djupintervjuer och fokusgruppintervjuer med människor i olika livfaser över hela Sverige, samt från Juni Strategis genomgripande insiktsstudier om Sveriges stora generationskullar; Guide till 90-talisten, Guide till 60-talisten, Guide till 65+, Guide till Nya Familjebildare och Guide till Framtidens Unga vuxna.

Föreläsningen ger fördjupande kunskaper kring olika generationers livsval och framtida intentioner och bjuder på många tankeväckande slutsatser om stora samhällsutmaningar såväl som igenkännande och ibland mindre smickrande insikter om oss själva, vår familj, vänner och vårt samhälle. Föreläsningen bidrar därigenom till nya affärsmöjligheter och utveckling av strategiarbetet hos de som lyssnar.

Madeleine håller frekvent föreläsningar och kring målgruppsinsikter för privata och offentliga aktörer, såsom Sparbanksstiftelsen Alingsås, Västerås Stad, Riksbyggen och Peab mfl och utbildar i målgruppsanalys genom Bonnier/FastighetsNytt Akademi.

Pressbilder

Madeleine Eneskjöld

Madeleine Eneskjöld

VD

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2