Mark Brolin

Nykter realism och motvikt slår alla politiska lägers ideologiska lallande - med hästlängder.

Mark Brolin

Geopolitisk Strateg, Nationalekonom, Författare

Mark Brolin är talaren som proaktivt ignorerar det kortsiktiga mediabruset och istället fokuserar på de spännande huvudtrender som verkligen bidrar till vår verklighetsförståelse.

Hur kommer det sig att så många politiker säger sig sträva efter politisk balans och samtalsrespekt men ändå så ofta hävdar att allt kommer att gå åt pipsvängen om inte mer makt och pengar skickas i just deras riktning? Hur kan vi ha den högsta levnadsstandarden någonsin samtidigt som samhällsdebatten ändå präglas av gnäll och missnöjsamhetens stamtänkande? Vilka är de teknologiska, kommersiella och socioekonomiska huvudtrender som på riktigt avgör i vilken riktning såväl politisk debatt, ekonomisk debatt som kulturdebatt rör sig? Varför är den nordiska samarbetsmodellen – och ingen annan - världens bästa modell för internationellt samarbete? Hur kom det sig att Sverige, under senare år och i fråga efter fråga, gled in i smygradikalism i kraftigt avsteg från Sveriges/Nordens omåttligt framgångsrika balans- och huvudtradition? Varför kan vi förvänta oss en bedrövlig valrörelse under valåret 2022 men uppryckning under nästa mandatperiod? Varför slutar det alltid i pannkaka när administrationskasten börjar praktisera Platons gloriösa tes att "filosofkungar" kan och bör styra "den obildade massan"? Varför är det omoraliskt med moralism? Hur kan "alla" i dagens utpräglade medelklass-era vara socialliberaler samtidigt som de mest socialliberala partierna – som Sveriges Liberala parti och Storbritanniens Liberaldemokrater – ändå har så svårt för att göra sig gällande?

Detta är ett axplock av de högaktuella samhällsfrågor Mark Brolin reder ut. Han är i många avseenden samma andas barn som Hans Rosling. Dels genom att han menar att Rosling hade helt rätt i att det sällan går att använda sig av media för att få en balanserad bild av världsläget. Dels genom att han är mer positiv än många andra gällande de långsiktiga utvecklingslinjerna. I sin senaste bok, Healing Broken Democracies: All you need to know about Populism, beskriver han just varför han menar att den brytningstid vi upplever just nu – trots allt rök och damm och förvirring – är betydligt mer både förutsägbar och hoppingivande än många tror. Boken inleds med att han - i empiridelen - konsulterar 6 internationella tankeledare: David Goodhart, Eric Kaufmann, Luigi Zingales, Daron Acemoglu, Matthew Goodwin och Jonathan Haidt.

Geopolitiskt rundsvep: Nej, allt är inte eländes elände
Mark Brolin pratar om allmänna globala nyckeltrender och gör analytiska neddykningar i de geopolitiska regioner/potatisar som är "heta" just vid föredragstillfället. I likhet med Hans Rosling tar Mark proaktivt höjd för vad han ofta etiketterar som det offentliga samtalets NKF-skval (Negativism, Kortsiktighet, Flockmentalitet). Istället fokuserar han på den underliggande fundamenta som verkligen avgör utvecklingsriktningen. Mark beskriver också hur och varför vi även i nutid har en tendens att upprepa ett lastgammalt misstag: överskattandet av despotregimer och underskattandet av "kaos- och korrigeringselementet" i öppna demokratiska länder.

Mark – en exilskåning från en journalistfamilj - började sin yrkeskarriär på UD samt som affärsutvecklingsstrateg på Nasdaq OMX och amerikanska Cantor Fitzgerald. I samband med 9/11 – då Mark förlorade 650 kollegor – tog hans karriär en ny vändning. Han lämnade finansvärlden, som heltidssyssla, för att kunna ägna mer tid åt att identifiera samt slå vakt om hörnstenarna i ett vitalt demokratiskt samhälle. Under snart 20 års tid har Mark samarbetat med forskningsinstitut, företag och tankesmedjor på tre kontinenter. Mark, som sedan länge är Londonbaserad, medverkar regelbundet i den offentliga debatten i både Storbritannien (till exempel via The Telegraph, The Times och CapX) och Sverige (till exempel via Expressen, Expressen TV och GP). Stundtals medverkar han också i amerikansk debatt (Politico, Quartz).

Med sitt pålästa okonventionella angreppssätt - och sina många konkreta verklighetsexempel - utmanar Mark Brolin idel både politiska och ekonomiska myter. Han är ideologiskt oberoende per definition eftersom han sätter betydligt högre tilltro till realism och partipolitisk motvikt än föreställningen att något enskilt läger är ideologiskt överlägset alla andra. Tvärtom menar Mark att historien med all (o)önskad tydlighet illustrerar att alla partier, omedvetet. kommer att driva eget tankegods in absurdum. Om bara möjligheten bjuds. Därav hans inbitna försvar för äkta frejdig debatt – den äkta demokratins livsluft – snarare än för konsensusandans våta filt.

Mark Brolin tror på realism och motvikt snarare än på att någon enskild ideologi är överlägsen andra. Bland annat på grund av uppfattningen att i den praktiska verkligheten så kommer alla maktgrupperingar, om och när möjligheten medges, att driva eget tankegods in absurdum. Dessutom med trosivrarens passionerade högfärd. Marek anser vidare att folkviljans kollektiva klokskap slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder.

Pressbilder

Artiklar

Mark Brolin

Mark Brolin

Nationalekonom

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2