Maud Olofsson

Maud Olofsson

Jag är den jag är, om

Vad krävs för att slå sig fram som kvinna i politiken.

Maud Olofsson gick tidigt med i Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF.
År 2001 valdes hon till partiordförande i centerpartiet – den åttonde i ordningen. Hon satt som näringsminister och vice statsminister under åren 2006-2010.

Hon talar om hållbar utveckling, framförallt för näringslivet. Hur ska man tänka!

Mauds ansvar som minister gällde bl.a. frågor rörande näringslivsutveckling, basindustri, konkurrenspolitik, behovsmotiverad forskning och utveckling (inklusive bland annat rymdfrågor), statlig ägarpolitik, regional utvecklingspolitik, turism, gruv- och mineralpolitik samt energipolitik.

Hon talar om innovation, globaliseringens förutsättningar, tillväxt, ekonomisk utblick i världen.

Hon vill få förtag att förstå vilken värld dom befinner sig i.

Genom att tänka och agera mångfald och nytänkande, åstadkom hon omfattande omprövningar.

År 2014 utkom hon med memoarerna Jag är den jag är, om "resan till maktens centrum". Boken är en personlig skildring av vad som krävts för att slå sig fram som kvinna i politiken och ögonblicksbilder av beslutsfattandet från insidan.

Pressbilder

Maud Olofsson

Maud Olofsson

Fotograf: Peter Rutherhagen

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2