Patrik Lindenfors
Fotograf: Sara Moritz

Patrik Lindenfors

Det kulturella djuret

Patrik Lindenfors föreläser på ett intresseväckande och humoristiskt sätt om varför vi är som vi är och hur vi blivit som vi blivit.

Patrik Lindenfors är forskare vid Institutet för Framtidsstudier, samt knuten till Centrum för evolutionär kultur forskning och Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han bedriver forskning i skärningspunkten mellan biologisk och kulturell evolution, om könsskillnader, hjärnans evolution, religion och demokrati. Hans senaste bok, Det kulturella djuret, har blivit mycket uppmärksammad – den gick som följetong i Svenska Dagbladet och fick strålande recensioner i flera tidningar. Lindenfors har en förmåga att förklara svåra samband på ett enkelt sätt. Han håller populärvetenskapliga föreläsningar som alla kan ta till sig, oavsett kunskapsnivå.

Ett föredrag med utgångspunkt i Det kulturella djuret handlar om det mänskliga tillståndet – vilka vi är, varför vi blir som vi blir, samt den vetenskapliga grunden för att förstå människan som biologisk och historisk varelse. Med Lindenfors som vägvisare får man ta del av den senaste forskningen om hjärnan, inlärning och den informationshantering som är unik för människan, och med vilken vi förändrat både världen och oss själva. På vägen får man också lära dig en hel del om övriga djurriket: Är kråkor verkligen smartare än femåringar? Har encelliga toffeldjur ett minne? Och vad är likheten mellan en myrstack och en mänsklig hjärna? Framför allt får man lära dig mycket om den biologiska och kulturella evolution som gjort oss till dem vi är idag.

Patrik håller föredrag om sin senaste bok, men man kan också boka honom för föreläsningar om det naturliga urvalet, kulturell evolution, könsskillnader, humanism, samt evolutionen av religion. Föredrag går också att få på engelska.

Pressbilder

Patrik Lindenfors

Patrik Lindenfors

Forskare

Fotograf: Sara Moritz

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2