Per Schlingmann och Kjell A Nordström
Fotograf: Anna-Lena Ahlström

Per Schlingmann & Kjell A Nordström

Det är i städerna det händer

Urban Express - 15 urbana lagar som krävs för att navigera i den nya världen

Boken och föreläsningen Urban Express är ett samarbete mellan två nytänkare, föreläsare och strateger. Per Schlingmann som var en av personerna bakom Moderaternas framgångsrika förnyelsearbete och Kjell A Nordström som slog världen med häpnad med sina idéer om Funky Business. Författarna beslöt sig för att låta sina erfarenheter och världsbilder mötas. Resultatet av deras möte är boken Urban Express.

En viktig slutsats de drar är att de traditionella kunskaperna inte längre räcker. Oavsett hur bra universiteten är, så lär de bara ut hygienkunskap. Den kunskapen är viktig men inte tillräcklig. Den kunskap som går att föra vidare i text har blivit en stapelvara. All kunskap som kan infångas och artikuleras kan digitaliseras. Allt som kan digitaliseras kan kopieras och värdet kommer därför att sjunka. Det som däremot inte kan digitaliseras kommer att ha ett högt värde och vara eftertraktat. För att nå framgång idag krävs något mer: Vild kunskap. Föreläsningen och boken kan sägas vara resultatet av två personers samlade vilda kunskaper. Författarna undersöker och utvecklar detta nya begrepp och lär ut bästa sättet att förvärva och dra nytta av sin vilda kunskap.

Tillsammans analyserar de knivskarpt vår tids pulserande nervcenter – staden. Det kan tyckas som om det är framtiden de beskriver, men i själva verket är det här en skildring av den värld vi lever i just nu.

Per och Kjell kan både föreläsa tillsammans eller var för sig.

Pressbilder

Per Schlingmann och Kjell A Nordström

Per Schlingmann och Kjell A Nordström

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2