Philip Nordfeldt

Philip Nordfeldt

Big data Talks

Big Data är ett modeord, men vad kan vi egentligen göra med det? Philip Nordfeldt bryter ner och förklarar hur Big Data bör integreras i försäljningsprocessen.

Big Data brukar på engelska förklaras med tre ord, tre V: Volume, Velocity och Variety. Översatt till svenska betyder detta: mängd, hastighet och mångfald. Kort sagt betyder Big Data att man samlar in enorma mänger data, i realtid, från en mängd olika källor, vilket bearbetas i syfte att öka företagens effektivitet, för att bättre kunna fatta viktiga beslut, styra sin verksamhet optimalt och i slutändan tjäna mer pengar!

Föreläsningen ger en kort bakgrund och historik kring Big Data, vad som möjliggjort Big Data-revolutionen och var vi står idag. Hur hanterar man Big Data? Vi pratar om Big Data-strategier och innovativa och kostnadseffektiva webbaserade system som möjliggör och förenklar hantering och integrering av Big Data försäljningsprocessen.

Philip Nordfeldt
Philip har drygt 15 års erfarenhet av försäljning & marknadsföring i ledande befattningar inom flygbranschen, i Sverige och internationellt. Med ansvar för flera landsorganisationer har Philip, pressad av hård konkurrens, tuffa tillväxtmål och ständiga krav på kostnadsbesparingar, lärt sig att alltid effektivisera sin organisation. Den nya tekniken har varit en väsentlig framgångsfaktor för att kunna hålla försäljningen uppe trots färre resurser och ett tufft konkurrensklimat.

Philip föreläser och hjälper företag och organisationer inom flygbranschen att se vad de kan göra för att med hjälp av ny teknik och Big Data öka sin försäljningseffektivitet.

"Big Data innebär ett paradigm skifte för hur vi kan och bör använda kund-data för att personifiera mera. Idag måste man erbjuda rätt produkt, till rätt kund vid rätt tillfälle! Genom detta ökar man effektiviteten i försäljningsprocessen och når högre ROI"

Pressbilder

Philip Nordfeldt

Philip Nordfeldt

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2