Philip Runsten

Philip Runsten

Varför grupper och organisationer behöver trygghet för att vara intelligenta

Philip Runsten visar på sambandet mellan psykologisk trygghet, gruppdynamik och organisatorisk framgång, och belyser hur dessa faktorer är avgörande för att skapa starka, effektiva och anpassningsbara arbetsgrupper i dagens snabbrörliga affärsvärld.

Philip Runsten, ek.Dr. och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, belyser vikten av kollektiv intelligens och psykologisk trygghet i arbetsgrupper och organisationer. Genom sin forskning och omfattande erfarenhet som konsult, chef och entreprenör ger han en djupgående förståelse för hur intelligent handlande uppstår i organisationer och vilken roll psykologisk trygghet spelar för att uppnå detta. Hans bidrag till HR-forskningen har belönats med prestigefyllda priser och hans arbete hos Influence fokuserar på att hjälpa stora organisationer att utveckla sin kollektiva intelligens.

Philip Runsten kombinerar sin akademiska bakgrund med praktisk erfarenhet för att utforska hur kollektiv intelligens kan skapas och utvecklas i moderna organisationer. Med över två decenniers erfarenhet i näringslivet och en framstående akademisk karriär, erbjuder Philip unika insikter i hur grupper och organisationer kan bli mer intelligenta genom att bygga psykologisk trygghet och främja självorganisering. Denna kombination gör hans föreläsningar både teoretiskt insiktsfulla och praktiskt relevanta.

Philip Runsten belyser hur arbetet i grupper ofta inte når upp till sin fulla potential och hur detta kan förbättras. Han argumenterar för att tydliga och gemensamma mål, som länge setts som nyckeln till framgång, inte alltid är tillräckliga. Istället lyfter han fram vikten av att förstå och främja de dynamiska processer som sker inom grupper och organisationer. Med sin forskning och praktiska erfarenheter undersöker han hur intelligenta samtal och effektiva gruppdynamiker kan skapas, och vilken roll den ökande komplexiteten i dagens organisationer spelar för detta.

Exempel på föreläsningar:
Kollektiv intelligens: mer än bara summan av delarna
I denna föreläsning utforskar Philip Runsten vad kollektiv intelligens innebär och hur den kan manifesteras i grupper och organisationer. Han belyser hur kollektiv intelligens skiljer sig från individuell intelligens och varför den är avgörande för framgång i dagens komplexa arbetsmiljöer. Genom konkreta exempel och forskningsresultat ger han åhörarna insikter i hur de kan skapa och underhålla en miljö där kollektiv intelligens kan blomstra.

Effektiva grupper och självorienterande medarbetare: nyckeln till framgång
Här diskuterar Philip Runsten hur man skapar effektiva grupper och främjar självorganisering bland medarbetare. Han undersöker olika strategier och metoder för att stärka gruppens sammanhållning och effektivitet. Föreläsningen ger praktiska råd för hur man kan bygga starka team som är kapabla att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig arbetsvärld.

Förändrad ledning och styrning i framtidens organisationer
I denna presentation utforskar Philip Runsten hur lednings- och styrningsmetoder behöver förändras för att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår i moderna organisationer. Han diskuterar hur traditionella ledarskapsmodeller utmanas av behovet av större flexibilitet och självorganisering, och ger konkreta exempel på hur organisationer kan anpassa sig till dessa förändringar.

Pressbilder

Philip Runsten

Philip Runsten

Forskare och ek.Dr

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2