Poul Kongstad

Poul Kongstad

Talare och moderator om makt, ledarskap och organisation

Poul Kongstad har varit chef i akutsjukvården i nästan två decennier. Han föreläser om personlig motivation, ledarskap i olika typer av organisationer.

Poul Kongstad är läkare och har haft olika chefs- och utbildningsuppdrag uppdrag inom svensk och internationell sjukvård under sin karriär. Han föreläser helst om makt, ledar- och medarbetarskap i stor organisation med politisk styrning.

Poul talar engagerat om makt och ledarskap på individnivå men också om drivkrafter och motivation i stor organisation. Tempot är högt och i ständig interaktion med publiken. Utvikningarna blir många liksom skratt och igenkännande. Alla blir berörda och ingen kan känna sig helt säker! Men tonen och framförandet är positivt och vänligt så ingen deltagare riskerar att bli utpekad eller att känna sig obekväm. Som föreläsare tar Poul hellre upp alla de egna tillkortakommande och misstag han gjort som chef och ledare.

Poul talar gärna om vertikal och horisontell rörlighet och kommunikation i sjukvården och andra komplexa organisationer. Hur man skapar en konstruktiv anda och framtidstro hos cheferna och medarbetarna själva snarare än att söka detta hos arbetsgivaren eller verksamhetsledning?

Pouls föredrag passar bra för mindre grupper med från ett 20- till 100-tal deltagare där man önskar få upp olika strukturer, beteende och drivkrafter till ytan. Föredragen kan med fördel användas i grupper eller organisationer där starka hierarkier eller yrkeskollegialitet hindrar förändring och utveckling. Mötesformen kan vara Kick Off, internat, årsmöten eller omorganisationer eller där man behöver nya idéer och inspel för att komma vidare i en bra och välfungerande verksamhet.

I det större formatet med mellan 100 – 500 åhörare blir föreläsningar och paneldebatter mer i form av presentationer av idéer i ett underhållande format. Ofta med utvikningar mot aktuella samhällsförändringar och nya trender inom arbetslivet. Även här är tempot högt, replikerna snabba och tonen ibland skarpare och mer fokuserad på maktfrågor. Detta gör föreläsningarna och debatterna spännande och överraskande för publiken – och föreläsaren!

Poul Kongstad

Ledarskap

Ledarskap

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2