Robert Karjel & Isabel Moretti
Fotograf: Urban Jörén

Robert Karjel & Isabel Moretti

Konsten att förändra och förflytta

Robert Karjel har lett en helikopterdivision i Adenviken och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, Isabel Moretti har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och -kommissionen

Som företag eller organisation behöver man ständigt förstå vilken omvärld man befinner sig i, marknadens svängningar eller hur politiska förutsättningar kan påverka. För att vara framgångsrik behöver man vara lyhörd och ha förmågan att justera för att hålla kurs mot de mål som ska uppnås. Det kan låta enkelt men är nog så komplicerat att genomföra.

Många företag och organisationer har därför gemensamt att man kämpar med likartade utmaningar. Ytterst handlar det om att kunna ändra riktning, göra någonting annorlunda, att våga ta steg som går i en annan riktning än den redan angivna. Att få chefer eller medarbetare att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål.

För att få ett stöd och vägledning i ett sådant förändringsarbete finns många erbjudanden. Det finns en rad coacher, inspiratörer och processledare. Många är mycket kompetenta och väcker tankar. Vi vet för vi har stött på en hel del genom våra yrkesliv. Men det är någonting som ofta saknas. Någonting annat som inte bara är tomtebloss genom korta processer eller tankeväckande inspirationstalare.

Det vi vill erbjuda är därför ett skräddarsytt program där vi kan anpassa en arbetsmetodik som tar utgångspunkt i vilka ni är, var ni faktiskt befinner er och vad som behöver åstadkommas. Ett program som inte bara inspirerar – utan också förändrar och förflyttar.

Exempel på programupplägg
Tillfälle 1: Vi träffas och ni får möjlighet att beskriva vilka ni är, var ni befinner er och vad ni vill åstadkomma. Vi diskuterar gemensamt vilken frågetställning och vilket upplägg som passar just er grupp och ert sammanhang. När mötet är slut är vi överens om omfattning och upplägg. (ca 1 timme)

Tillfälle 2- Workshop: Under ett program som kan sträcka sig från en halv dag till ett antal tillfällen kombinerar vi inspirationspass med workshops – allt skräddarsytt efter just era behov och förväntningar.

Tillfälle 3- Avslutningsmöte och feedback: Under ca 1 timme, ett par dagar efter avslutad workshop, återkopplar vi kring vilka resultat som uppnåtts samt vilka ytterligare åtgärder som vi rekommenderar.

Exempel på frågeställningar
• Krishantering
• Opinionsbildning
• Omvärldsanalys
• Marknadsstrategi
• Ledarskap (individ och gruppnivå)
• Storytelling (skapa varumärke)


Robert Karjel är överstelöjtnant och pilot med bred militär erfarenhet, från räddningsinsatsen under Estonia, till att på uppdrag av FN och EU leda en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, för att senare på centrala nivå leda anskaffningen och upprättandet av ett förband räddningshelikoptrar i Afghanistan. En återkommande utmaning har varit att ur svåra förutsättningar åstadkomma ett högt förväntat resultat, vilket också varit en stark motivation. Robert är en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, projektledning och organisationsutveckling. Han har fått utmärkelsen Årets talare två gånger. Robert har civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik.

Isabel Moretti har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. De senaste åren har hon varit chef för påverkansarbetet inom miljö och energi på en av Sveriges främsta intresseorganisationer. Den främsta drivkraften är att leda utveckling, skapa opinionsbildning, och förflytta komplexa organisationer och påverka politiska beslut. Isabel har under många år ägnat sig åt ledarskapsutveckling med särskilt betoning på organisationsförändring.

Vi har gemensamt en bred kompetens och erfarenhet kring att driva stora projekt och att på hög nivå förändra och få genomslag. Både externt men inte minst inom organisationen eller företaget.

Pressbilder

Artiklar

Robert Karjel & Isabel Moretti

Robert Karjel & Isabel Moretti

Fotograf: Urban Jörén

Utbildare

Organisation

Inspirerande utbildare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2