Selene Cortes

Selene Cortes

Utmattningssyndrom och psykosocial arbetsmiljö i praktiken

Selene Cortes är en inspirerande och mångfacetterad föreläsare med bred såväl praktisk som teoretisk kunskap om psykisk ohälsa. Hon har i många år arbetat med psykisk ohälsa ur olika perspektiv är konsult i operativt psykosocialt arbetsmiljöarbete.

Våren 2016 kom den nya Arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 som reglerar kraven för arbetsgivaren för psykosocial arbetsmiljö. Men hur görs detta i praktiken? Hur skapar man en god psykosocial kultur på arbetsplatsen som både ökar produktion och minskar psykisk ohälsa och sjukskrivningar? Ett framgångsrikt psykosocialt arbetsmiljöarbete sker varje dag, i alla organisationsnivåer. Det är oerhört lönsamt och framför allt, -fullt görbart.

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar. Men psykisk ohälsa är intimt förknippat med vår mest privata sfär. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa, och särskilt på jobbet. Det är skamfyllt, tabubelagt och stigmatiserat. Vad behöver ha hänt på arbetsplatsen för att man som medarbetare till exempel kan berätta för sin chef att ingenting längre fungerar och att alla ens kognitiva förmågor är borta, utan att riskera eftergifter? Är man fortfarande sedd som en resurs på jobbet och kan man tryggt ha sitt lönesamtal om två veckor? Därtill är psykisk ohälsa är dyrt. Både för individen och för arbetsgivaren.

Selene har under flera år jobbat brett med psykosocial arbetsmiljö i såväl offentlig som privat sektor och utvecklat ett eget koncept från föreläsningar om psykisk ohälsa och/eller utmattningssyndrom till korta utbildningar eller långsiktigt upplägg på arbetsplatsen. Hon är en van och skicklig processledare som väcker tankar och skapar resultat.

Hon tar upp och problematiserar såväl individ- som strukturperspektiv, ifrågasätter synen på kompetens, kapacitet och arbetsförmåga samt pekar på förutsättningar och brister för att arbeta med psykisk ohälsa på såväl en övergripande nationell nivå som på det lilla företaget eller arbetsgruppen.

Selene är själv öppen med sina egna erfarenheter av utmattningssyndrom med en sjukskrivning i drygt fyra år för bakom sig. Hon trodde länge att en återgång i arbete var omöjlig. Detta tillsammans med hennes sexåriga högskoleutbildning samt många års erfarenhet av arbete med utanförskapsgrupper gör att hennes föreläsningar kan skräddarsys inom ett stort spann av möjligheter.

Den teoretiska basen som alltid förankras i egna erfarenheter ger en dynamisk och givande föreläsning eller utbildning. Det är personligt och ärligt men med gedigen bakomliggande teoretisk kunskap och Selene är en kvick och fartfylld och gör ett tungt ämne både intressant och kul och får deltagarna att verkligen tänka utanför ramarna.

Att blanda en utbildning i psykosocialt miljöarbete med en personlig föreläsning om vår tids största utmaning, stress och utmattningssyndrom, är en kombination som ingen kan värja sig emot.

FÖRELÄSNINGAR:

  • Psykisk ohälsa generellt.
  • Stress och utmattningssyndrom: "Man dör inte av stress, man slutar bara att leva"
  • Sökes: Kreativ och snabb person som har förmågan att tänka utanför ramarna. ADHD-diagnos är meriterande, men inget krav

Pressbilder

Selene Cortes

Selene Cortes

Fotograf: Lars Rindeskog

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2