Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Sören Sanz

Sören Sanz

Vårdchef på Södersjukhuset som sett våld i alla dess former

Sören Carlsson Sanz berättar om gatuvåldet och om vad man kan göra för att minska detta och minska brottsligheten i samhället.

Sören Carlsson Sanz är sjukskötare och sedan drygt tio år vårdchef för Södersjukhusets akutmottagning. Sören har arbetat med frågor kring våld se­ dan 1988. Han är bland annat initiativ­tagare till sjukhusets Antivåldsgrupp som arbetar förebyggande mot gatu­våld. Inom ramen för Antivåldsgrup­pen har Sören medverkat till att starta ett konsekvensprogram som vänder sig till ungdomar som begått brott.

År 2000 fick han landstingets största pedagogiska utmärkelse "Gyllene äpplet". Dessutom blev Akutmot­tagningen på Södersjukhuset utsedd till "Årets arbetsplats 2001". År 2002 blev han av tidningen Chef utsedd till årets chef. Han är också författare till böckerna Storstadsvåld 1 och 2 samt till studierna Gatuvåldets ansikte 1 och 2. Sören är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. Genom åren har han medverkat vid en rad ut­bildningar och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vad gäller ledarskapsfrågor respektive åtgärder för att minska brottslighen och öka tryggheten i samhället.

Sören Sanz

Sören Sanz

Krishantering

Medarbetare & Team

Medarbetare & Team

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2