Stefan Dejemyr

Stefan Dejemyr

Stärka andra

Stefan coachar, föreläser och utbildar med engagemang och inlevelse. Han brinner för att bygga andra starka när situationen är svår.

Stefans kompetensbas tillsammans med hans förmåga till analys har gjort honom till en trovärdig och inspirerande utbildare och föredragshållare. Stefan utvecklar verksamheter och individer i krisledning och krishantering. Han arbetar även aktivt med utövande och utveckling av ledarskap för individ och team. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med kris- och katastrofhantering, där han både hanterat människor i de allra mest komplexa situationer, men även mött på hur stressen påverkar en själv.

Stefan Dejemyr har en karriär inom Polisen som är ensam i sitt slag. Han har varit utryckningspolis, insatspolis och både operatör och chef vid Polisens antiterrorenhet, den Nationella Insatsstyrkan. Innan Stefan lämnade Polismyndigheten var han chef för Polisens bombskyddsverksamhet i Stockholm.

Parallellt med den polisiära karriären har Stefan verkat som reservofficer inom Försvarsmakten och gör det fortfarande. Han har även stor erfarenhet av arbete i nationella och internationella krissituationer, bland annat tsunamikatastrofen i Asien 2004, Libanonkrisen 2006 och oroligheterna i Egypten 2011.


"Ett Polisliv"
Han börjar initialt med den mest extrema delen av sitt polisliv som operatör Nationella Insatsstyrkans dykgrupp, den mest mytomspunna och kanske tuffaste av polistjänster och talar om några upplevelser. Därefter går han in på resan dit, vem som gjort honom till den som behövde prestera på detta sätt, behovet av uppmärksamhet och bekräftelse. En hel del känslor, självreflekterande och ingenkännande. Avslutningsvis för han ett resonemang utifrån var han är idag som företagare, hur han tar med sig erfarenheterna och vilka nycklarna är för att våga prestera utan att sätta för stor press på sig själv och omgivningen. I denna föreläsning finns stora möjligheter att vinkla det mer mot kris, stress och katastrofsituationer och hur han hanterat både internationella och nationella extremsituationer.


"Att vara ledare när det som inte får hända ändå händer"
Här utgår han återigen från en situation i mitt polisliv, en extremsituation där det i en skottväxling mellan polis och ett rånargäng avlossas ca 200 skott, sprängladdningar går av och handgranater kastas mot polisen. Mitt i detta leder han som operativ insatsledare på den Nationella Insatsstyrkan sina operatörer i ett scenario som närmast liknar en krigszon. Vad hände, hur hanterade han situationen och hur gick känslorna både före, under och efter denna händelse. Hur känns det att rädda livet på en gärningsman som sekunderna innan försökt döda en med både automatgevär och handgranater. Hur hanterar man stressen och hur tar man hand om sig själv och sina gruppmedlemmar, hur jobbar man med sitt arbetsgivaransvar för arbetsmiljön i dessa situationer och hur motiverar man sina gruppmedlemmar att gå in i dessa situationer om och om igen. Han visar lite autentiska bilder, han pratar mycket om känslor och framgångsfaktorer, hur man håller, bygger upp mod och motivation.

Pressbilder

Stefan Dejemyr

Stefan Dejemyr

Krishantering

Ledarskap

Krishantering

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2