Stefan Hertz

Stefan Hertz

Framgångsrik undervisning i helklass

Välkommen till en ny föreläsning med Stefan Hertz. En föreläsning som utgår från ledarskapets betydelse och beskriver hur man kan skapa en framgångsrik undervisning i klassrummet.

En lärare behöver som ledare utveckla olika kompetenser och ledarskap. Den behöver ha ett pedagogiskt, relationellt samt ett didaktiskt förhållningssätt och kompetenser. I Stefan Hertzs tidigare föreläsningar har han betonat ledarskapets betydelse för undervisningen. Det vill säga fokus har legat på ledarens pedagogiska och relationella kompetenser.

Nu tar han ett steg till och beskriver även hur man kan skapa framgångsrik undervisning i klassrummet genom att utöka den didaktiska kompetensen. Under föreläsningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen. Ett metod och sätt att skapa en inkluderande, lärande miljö i klassrummet. Föreläsningen är konkret och ger dig tips och modeller du kan införa redan nästa dag.

Föreläsningen passar alla lärare, från förskoleklass till gymnasiet. Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena för år 4-9 och efterfrågad föreläsare med bland annat de populära och välbesökta föreläsningarna:

"Att handskas med besvärliga klasser och grupper" och "Konstruktivt ledarskap i klassrummet - Utgå ifrån dina styrkor"

Pressbilder

Stefan Hertz

Stefan Hertz

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2