Sten Bergström

Sten Bergström

En av landets ledande klimatexperter

Sten Bergström har en mycket god överblick över klimatfrågans vetenskapliga bakgrund och han kan koppla detta på ett lättbegripligt sätt till vardagens praktiska verklighet.

Sten Bergström är civilingenjör, teknologie doktor och professor och en av landets ledande experter beträffande konsekvenserna av ett förändrat klimat på olika samhällssektorer. Han har en forskarkarriär vid SMHI bakom sig där han var forskningschef under perioden 1992-2005 och där han bland annat utvecklade en hydrologisk beräkningsmodell som blivit spridd över hela världen. För närvarande arbetar han som expert vid SMHI med inriktning på klimatfrågor och deras konsekvenser. Sten Bergströms ämnen som talare är klimatet och dess konsekvenser, hydrologi, vattenkraft och vattenresurser.

Sten är speciellt engagerad i vattenfrågor och riskerna för översvämningar och andra naturolyckor. Under senare år har han deltagit i klimatdebatten, bland annat som representant i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Han är känd som en mycket engagerad föreläsare med god överblick över klimatfrågans vetenskapliga bakgrund och med förmåga att koppla denna till den praktiska verkligheten. Sten Bergström syns dessutom ofta i media i samband klimatdebatten och frågor som rör översvämningar och andra naturolyckor.

Pressbilder

Sten Bergström

Sten Bergström

Föreläsare med ämnesexpertis

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2