Sven Hagströmer

Sven Hagströmer

Entreprenörskap Finans

Sven Hagströmer är en engagerad entreprenör. Han ställde upp som "drake" och riskkapitalist i den svenska versionen av TV-programmet Draknästet på SVT, där entreprenörer fick chansen att sälja in sin idé till "drakarna" och på så sätt få riskkapital.

Sven Hagströmer studerade ekonomi vid Stockholms universitet. Han var portföljförvaltare på Gränges AB 1969–73 ochpå Investor 1973–80. År 1981 startade han firman Sven Hagströmer Fondkommission AB, som 1990 tillsammans med kompanjonen Mats Qviberg omorganiserades till affärsbanken Hagströmer & Qviberg AB. Denna benämndes snart HQ Bank, vilken hamnade i ekonomiska svårigheter och fick indragen oktroj 2010. De var till 2012 också huvudägare i Investment AB Öresund.

Hagströmer satt i styrelsen för Bilia tillsammans med Mats Qviberg, men avgick 2010. Investment AB Öresund delades 2012 i två företag, i och med att Sven Hagströmer och Mats Qviberg gick skilda vägar som en följd av omständigheterna kring HQ-kraschen. Efter delningen kvarstod Mats Qviberg med familj som huvudägare i Öresund, medan Sven Hagströmer med familj blev huvudägare i det nybildade investmentbolaget Creades. Bland ett flertal styrelseuppdrag är han även ordförande i styrelserna för Creades, Avanza, eWork och Klarna AB.

Sven Hagströmer är engagerad i olika sociala projekt, bland annat Arbetsmäklarna på Tensta gymnasium där han hjälper unga studenter att komma i kontakt med näringslivet och få jobb. En del av dem har han anställt på Avanza Bank och han anser att svenska företag är lite för slöa med att ta in personer från andra kulturer.

Hagströmer är motståndare till euron eftersom han menar att det minskar Riksbankens inflytande över penningpolitiken. Han har varit engagerad i Junilistan, där han satt med i partistyrelsen men valde att lämna efter en tid, då han var emot partiets beslut att ställa upp i riksdagsval.

Sven Hagströmer är släkting till Raoul Wallenberg och grundande 2001 Raoul Wallenberg Academy där han sedan 2013 är vice ordförande.

Sven Hagströmer är en passionerad boksamlare och grundade 2007 bokförlaget Fri Tanke med bl.a. Christer Sturmark och Björn Ulvaeus.

Sven Hagströmer är en av initiativtagare till Berättarministeriet, som öppnar och driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet. År 2013 blev han ledamot i styrelsen för Berättarministeriet.

Jämställdhetsfrågan är också något han ofta uttalat sig om och har engagerat sig för. År 2011 grundade han stiftelsen AllBright för att arbeta för ökad jämlikhet i näringslivet för att kvinnor med flera grupper ska ges större möjlighet till inflytande och karriär. Han är också ledande finansiär av verksamheten.

Sven Hagströmer

Sven Hagströmer

Föreläsare som drar publik

Musik & Dans

Social Media

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2