Tomas Brytting
Fotograf: Anders Kollberg

Tomas Brytting

Docent i företagsekonomi - Specialiserad på etikfrågor

Tomas Brytting var med och byggde upp Centrum för Etik och Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Numera arbetar han som forskningsledare vid Ersta Sköndals Högskola.

Tomas Brytting har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1989, som forskare och lärare, konsult, föredragshållare och skriftställare. Hans forskning har syftat till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå. Hans fokus har varit frågan om vad "moralisk kompetens" är och hur en sådan kompetens påverkas av organisationers utformning.

Aktuell forskning/projekt
Vid sidan om arbetet med att bygga upp Institutet för Organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola, sysslar Tomas Brytting med frågan om hur korruptionprocesser ser ut och hur de utvecklas. Han arbetar också med ett projekt vars syfte är att närmare precisera i vilken mening en organisation kan sägas utgöra ett självständigt moraliskt subjekt.

Andra uppdrag
Tomas Brytting är ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation och ordförande för Etikrådet i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter (ESK). Han kommenterar företagsetiska händelser i media och medverkar regelbundet i radioprogrammet "Tankar för dagen".

Företagens olika intressentgrupper - kunder, medarbetare, ägare, media, NGO och politiker . ställer förnyade krav och har andra maktbaser än tidigare. Företagen ställs därigenom i ett strategiskt avgörande val. Skall den nya situationen ses som ett risk-management problem, en affärsmöjlighet eller finns det en möjlighet att skapa nya partnerskap där även moraliska argument tar plats? Inte minst arbetet med att bygga och återskapa förtroendekapitalet lyfter in etiken i företagsledandet. Tomas Bytting menar att den framtida organisationen måste tillåta användning av individers förnuft, samvete och empati i förening.

Pressbilder

Tomas Brytting

Tomas Brytting

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2