Ylva M. Andersson
Fotograf: Andreas Jarlén

Ylva M. Andersson

Ledarskap och förändring

Ylva M Andersson är journalist och medieprofil med 30 års erfarenhet från några av landets största medieföretag. Idag arbetar hon som professionell coach och stöttar ledare och organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring.

Ylva har lett flera genomgripande förändringar i den krävande, komplexa och konkurrensutsatta mediebranschen. Med sin förmåga att tidigt identifiera trender och förändringar i vår omvärld och göra "verkstad" av dem inom ledarskap och organisationsutveckling är hon i dag strategisk rådgivare åt enskilda chefer och ledningsgrupper inom flera olika branscher. Nu ägnar hon sin tid åt att stötta innovation, kreativitet och förändring.

Ylva föreläser och leder workshops inom ledarskap och kommunikation i förändringssituationer. Hon vet vad som krävs för att skapa förändring på riktigt – även när världen är instabil och oförutsägbar. Hon pekar bland annat på behovet av bred förankring, samskapande, öppen och ständig dialog samt trygghet och tillit. Ylva pekar på tre nycklar för att leda en organisation på ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt vis i vår tid: kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation.

Samtidens höga förändringstakt innebär nämligen att vi hela tiden behöver utveckla unika idéer och pröva originella metoder som skapar värde och affärsvärde för att lyckas hålla oss kvar "i matchen." Ylvas föreläsningar och workshops är på en och samma gång inspirerande, underhållande och konkreta. Hon har en förmåga att förklara större, teoretiska resonemang så att de blir begripliga och igenkännbara för publiken. Hennes mål är att deltagarna alltid ska få något handfast med sig, något att göra action av i din vardag direkt.

Exempel på föreläsningar:
Change By Default
Så går från att leda i förändring till att leva i förändring för att stärka din affär, behålla din konkurrenskraft och vara relevant.

Tre nycklar för att leda i ständig förändring
Bygger på Ylvas nya boka Leda i ständig förändring med kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation. Här får du tre nycklar för att navigera rätt när det är stökigt runt dig.

Människan är ingen maskin – så möter du "motstånd" i förändringsarbeten
Bara 3 av 10 förändringsprocesser lyckas. Många gånger handlar det om att vi missar det rent mänskliga perspektivet och förväxlar helt normala reaktioner med motstånd. Här får du veta hur du undviker de värsta fallgroparna.

Alla Ylvas föreläsningar riktar sig till alla nivåer i din organisation - från styrelse till minsta team.

Ylva skräddarsyr alltid utifrån dialog med uppdragsgivare. Föreläsning eller workshop? 3 personer eller 500? 18 minuter eller två-dagars?

Ylva arbetar såväl på svenska som engelska. Ylva arbetar också som moderator.

Pressbilder

Artiklar

Ylva M. Andersson

Ylva M. Andersson

Journalist

Fotograf: Andreas Jarlén

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2