5 tips för att hitta fokus

Christina Bengtsson

Vad är fokus?

Förenklat är fokus att vara fri från distraktioner, såväl egna störande tankar, exempelvis grubblerier och oro, som utifrån kommande störningar, exempelvis plingande mobiltelefoner, för högt ställda förväntningar och sociala medie-flöden som fångar vårt engagemang. I grunden är alla vi människor fokuserade, men omvärlden och våra tankar distraherar oss. Det finns en allmän feluppfattning om att fokus är ett forcerat tillstånd, något vi anstränger oss för att uppnå. I själva verket är fokus ett sinne fritt från krav och ansträngning.

Den viktigaste förmågan som ledde mig till guldmedaljer i precisionsskytte och senare framgångar bortom prispallen är just förmågan att filtrera både inre och yttre distraktioner. Att försöka tvinga fram ett fokus är ofta helt lönlöst. Istället handlar det om att arbeta med sin mentala närvaro och utgå från vem man är och sin egen kapacitet.

Fokus kan vara både kortsiktig och långsiktig. De flesta jag coachar i fokus vill till en början uppnå en högre skärpa i ett pressat tillfälle, det vill säga att prestera ännu bättre ”när det gäller”, i ett kortsiktigt perspektiv, men utmaningen för de flesta idag handlar inte om att topprestera, utan om att kunna upprätthålla fokus i det längre perspektivet i en tillvaro då vi konstant splittras och möts av möjligheter i all oändlighet.
Idag handlar det om att inse vad som inte behöver göras, vad som inte skall fokuseras på och helt enkelt bli en mästare i att prioritera bort.

Utmaningen för företag och organisationer idag är att i ett överflöd av trender, ny technologi och massivt informationsflöde komma fram till vad som är viktigt och vad som inte är viktigt, och att våga stå fast i detta.

Varför är det viktigt att ha fokus?

Just nu lever vi i en tid av otaliga distraktioner som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Då blir den egna förmågan att hålla fokus, välja och stå fast vid sitt val viktigare än någonsin tidigare. Fokus har koppling till förmågan att lyssna, lära, känna empati och vara stark I det man vill, kan och står för. Det är en livsviktig förmåga som måste ges större utrymme, såväl inom oss själva som i samhället i stort.

Med detta ständiga växande brus omkring oss och i en accelererande uppmärksamhets-ekonomi är det inte konstigt att vi kämpar för att hitta och behålla fokus. Särskilt inte när vi spenderar allt mer tid på sociala medier, som i många fall är skapta för att tilltala våra impulser och som tar bort fokus från det vi verkligen bryr oss om, som att sträva efter att förverkliga våra drömmar, hitta våra förmågor eller lösa riktiga samhällsproblem.

Vad har människan för behov av att fokus?

Människans behov av fokus har alltid varit stort. I grunden är det en avgörande förmåga för överlevnad, dels att reagera på faror och dels att kunna styra sig själv och sitt arbete (eller flock) i rätt riktning. Brist på fokus har tidigare inte varit något större ”issue”. Men, vår hjärna är nästan identisk med hur den var formad för omkring 50 000 år sedan, och rustar oss egentligen för en helt annan verklighet än den vi lever i idag. Därför reagerar vi på distraktioner som om de alla vore livsavgörande. Et pling i mobilen, en nyhet i medieflödet eller en oväntad händelse på jobbet stjäl vår fokus på nolltid. Till skillnad från tidigare händer detta oavbrutet idag, varför det är först på senare år som konsekvenserna av ”ett förlorat fokus” börjat synas.

5 tips på hur kan man hitta fokus

1. Feedback i sociala medier ger oss en så pass stor glädjekick att det är beroende-framkallande, vilket gör att vi kommer tillbaka för att scrolla längre och längre ner i flödet. Detta beteende splittrar vår fokus.
Istället för att söka bekräftelse utifrån, exempelvis i sociala medier, arbeta med att av egen kraft bekräfta dig själv. När du önskar ett ”antal like´s- kick”, håll emot och tänk något gott om dig själv.
Du som chef måste också leda genom att få medarbetarna att lättare avstå bekräftelse utifrån. Tydligare engagemang, intresse, ansvar och värde hos en medarbetarna hjälper hen att ”stå emot” de distraktioner uppmärksamhetsindustrin skapar. Att känna sig viktig, sedd och betydelsefull är den bästa medicinen mot distraktion. I kampen om fokus svarar du som chef helt enkelt med samma mynt.

2. Den växande oförmågan att ha långtråkigt och att vänta, exempelvis. vid kaffeautomaten vid fikarummet, eller i föreläsningspauserna på konferensen, gör att vi tar upp vår mobil, och därmed missar tillfällen av empati, kreativa småsnack och hälsosam reflektion.
Så, bestäm platser och tillfällen, särskilt i möte med andra människor, i vardagen eller på jobbet, där mobilen inte får vara med, exempelvis på barnens träning, caféet, middagen, i fikarummet eller på konferensen.

3. Utnyttja det faktum att hjärnan endast kan fokusera på en sak åt gången. Ta bort distraktionerna genom att fokusera på det som sker omkring dig just nu.
Fäst blicken på en detalj i rummet; en penna, en sko, en lampa, och behåll fokus där – då får inte de störande tankarna plats och det tränar dig att stå emot impulsen att kika på något i mobilen, flacka mellan digitala medier, sidor och inlägg.

4. Vår kapacitet att engagera oss i saker som vi verkligen bryr oss om är på väg att ätas upp av ständigt digitalt brus som fångar våra engagemang tillfälligtvis men som samtidigt sopar bort våra drömmar…
Engagemang på sociala medier och i allt möjligt annat runt omkring tröttar och begränsar våra möjligheter att fokusera på det vi verkligen vill och strävar efter.
Ingen kan engagera sig i allt och i alla. Våga skala bort alla sammanhang du tror du måste vara engagerad och kunnig i.

5. Många gånger förlorar vi fokus just för att vi i dagens prestationssamhälle konstant strävar efter nytt och bättre, istället för att finna den inre kapacitet vi redan har, och konstruktivt arbeta med det vi kan och är bäst på just nu.
Exempelvis fokuserar vi lätt på konkurrenter och ser vad de gör och kan och missar att vara stolta över den förmåga man eller ens team eller bolag faktiskt själv har – och hålla fast vid denna.
Så att på ett mental plan stryka målbilden ibland är inte så nonchalant som det låter.
För det är så fokus hamnar på det som är nu och inte på det som komma skall.
Det är så fokus hamnar på det vi är och har, istället för att jaga efter det vi inte är och har.

Hur kan vi använda det i vardagen?

Främst i relationer. Tid och uppmärksamhet är det finaste vi kan ge en annan människa, och ändå är det just detta som för så många är så svårt att få till. Föräldrar behöver hjälp och guidning, inte bara i att avgränsa barns användande av digitala medier, utan också i att inte själva fastna i onlinebeteenden, kunna prioritera bort och skapa tid, och med att faktiskt nå en djupare kontakt med sina barn… och inte minst att bättre förstå vad man själv kan, vill och är bra på, och lära sig ignorera all yttre påverkan som splittrar ens förmågor. Utgångspunkten är inte att forcera ett fokus, utan istället sålla bort bland otaliga to-do-listor, navigera rätt i en allt mer intensifierat informationssamhälle och prioritera för att nå framgång och välmående i livet.

På vilket sätt kan företag dra nytta av att anställda hittar fokus?

2,3 miljarder timmar varje år går förlorade för att vi tappar fokus i vårt arbete. Svenska företag förlorar 471 miljarder varje år pga ofokus (Källa: Carnegie Mellon University’s Human-Computer Interaction Lab).
Självfallet har företag mycket att vinna på att återfå fokuserade anställda. Särskilt kvaliteten i det som görs, välmåendet och förmåga till långsiktighet är utmärkande effekter för ett företag med mera fokuserade medarbetare. Här är det intressant att reflektera kring det faktum att problematiken i mångt och mycket ligger på ett allmänmänskligt plan, lika mycket i vardagen som på jobbet. Det är inte så att vi blir ofokuserade då vi kommer till jobbet. Vi är redan ofokuserade. Fokus behövs för slutförandet av uppgifter, för att kunna upprätthålla uppmärksamhet på kund i möten, för at kunna skilja på vad som är viktigt och inte, för att kunna bevara helhetsbilden och nå resultat bortom brandsläcknings-uppgifter så att säga.

Vem och varför ska man lyssna på din föreläsning?

Föreläsningar riktar sig till alla som önskar en förståelse för hur fokus kan bidra till ett lyckligare och mera framgångsrikt liv. Kärnan i de flesta föreläsningar är att hjälpa lyssnaren att sålla bland en allt mer intensifierad uppmärksamhetsekonomi, ökad stress och hårdare krav från omvärlden. De tilltalar såväl den stressande människan som den som kanske via andra former av fokus-träning nått ett intresse och en tilldragelse till ett mera fokuserat, sansat och skarpt liv. De skapar nyfikenhet och engagemang och tydliggör en samhälls-problematik som det är hög tid att lyfta fram. För mig är det är viktigt att lyssnarna känner delaktighet och själv känner att de faktiskt kan ta kommando över sin egen situation.

Förmågan till fokus har koppling till många essentiella funktioner, och till förmågan att styra sig själv och sitt liv i rätt riktning. Detta är en ”funtion” vi är på väg att förlora, och har i dagens intensiva samhälle aldrig varit viktigare. Individer, organisationer och samhället i stort är i behov av fokus och jag vill med min erfarenhet, kunskap och klokskap hjälpa människan att återfå den egentliga potential som vi så väl behöver för att orka prestera, tänka klart och må väl.

Läs mer om Christina...

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2